Aanmelden

De zorg binnen Op de Bies valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz), de Jeugdwet óf de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De Wlz vervangt sinds 1 januari 2015 de voormalige Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Wat betekent dit concreet?

Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wlz zorgt ervoor dat een cliënt noodzakelijke zorg krijgt in een instelling zoals Op de Bies. Voor onze zorg en diensten is een passende verblijfsindicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig. Deze indicatie vraag je zelf aan. Met een geldige indicatie betaalt het Zorgkantoor de kosten van de zorg in natura. Met vragen over de Wlz kun je terecht bij het zorgkantoor of bij de onafhankelijke cliëntondersteuners van MEE of van Advies Zorgbelang.

Een MEE-organisatie in de buurt vind je op www.mee.nl

Je kunt ook bellen met 0900 - 999 88 88

Advies Zorgbelang is te bereiken via http://www.adviespuntzorgbelang.nl of telefonisch via 0900 - 243 81 81.

Jeugdwet

Als een cliënt nog geen 18 jaar oud is, valt de zorg meestal onder de Jeugdwet. De indicatie voor de Jeugdwet wordt gegeven door het Centrum voor Jeugd en Gezin. De Jeugdwet valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Volwassenen die zelfstandig of thuis wonen en toch (aanvullende) zorg - bijvoorbeeld dagbesteding of logeren - nodig hebben, kunnen terecht bij het Wmo-loket van de gemeente.

Vragen over uw indicatie of financiering?

Voor al jouw zorgvragen kun je terecht bij de Centrale Cliënt Administratie Front Office, Wlz / Gehandicaptenzorg Limburg. We helpen je graag verder! Neem contact op via 045 - 533 99 00 of door te mailen naar FOwlzlimburgCCLA@koraal.nl

Wie betaalt wat?

In de brochure 'Wie betaalt wat?' staat welke kosten voor rekening komen van Koraal en welke kosten voor aanvullende diensten betaald worden door de cliënt. Aan de hand van de brochure worden jaarlijks de Overzichten Individuele Uitgaven (OIU’s) ingevuld. In de bijlage Tarieven eigen bijdrage cliënten 2019 leest u welke kosten we in rekening brengen wanneer er aanvullende diensten worden afgenomen.

De brochure 'Wie betaalt wat?' is samengesteld aan de hand van de landelijke richtlijn - het WLZ kompas van Zorginstituut Nederland - en geldt voor alle WLZ-cliënten in 24 uurszorg. Het WLZ kompas kunt u raadplegen via de website www.zorginstituutnederland.nl.

Heeft u vragen over deze regeling? Neem dan contact op met uw contactpersoon binnen de woongroep of stuur een e-mailbericht naar info@koraal.nl

Werken bij Op de Bies

Werken bij Op de Bies betekent werken vóór en werken mét mensen. Bijzondere mensen die vertrouwen op de professionaliteit van onze medewerkers.

Actuele vacatures
In een grote organisatie als Op de Bies komen regelmatig vacatures vrij, waarvoor wij dan op zoek gaan naar nieuwe collega's. Misschien ben jij dat wel? Kijk snel op de website Werken bij Koraal voor een overzicht van alle actuele vacatures bij Koraal.  Geen passende vacature? Je kunt altijd een open sollicitatie sturen, door een korte motivatie en je CV aan ons te sturen. Als er voor jou mogelijkheden zijn, nodigen we je zeker uit voor een persoonlijk gesprek.

Werken en leren
Op de Bies biedt ook ruimte aan leerlingen en studenten die hun opleiding tot groepsopvoeder deels op school en deels tijdens hun werk op Op de Bies volgen. Bovendien kun je ook je stage lopen of afstuderen op Op de Bies.

Wil je meer weten?
Lees dan eens de flyer 'Op zoek naar een BBL-opleiding met toekomst?' of neem contact op met onze opleidingscoördinatoren:

Jeanny Augenbroe
JAugenbroe@koraal.nl
06 - 27 48 33 10

Inge Jeha
IJeha@koraal.nl
06 - 34 96 26 39

Koraal | Op de Bies | Langdurige zorg | Gehandicaptenzorg | Landgraaf
Koraal | Op de Bies | Langdurige zorg | Gehandicaptenzorg | Landgraaf
Koraal | Op de Bies | Langdurige zorg | Gehandicaptenzorg | Landgraaf

Cliëntenraad

De cliëntenraad in Koraal regio Parkstad bestaat uit 3 deelraden.
1.    Bewonersraad met bewoners
2.    Jongerenraad met jongeren
3.    Verwantenraad van bewoners en jongeren

Elke deelraad heeft een voorzitter en een ondersteuner. 
De ondersteuner helpt de deelraad.
De deelraden praten met elkaar.
En de deelraden praten met andere mensen die niet in de raad zitten. 
Zo weet de deelraden wat de andere mensen vinden. 
De deelraden praten met de regiodirecteur.

Contact
Wil je meer weten over de cliëntenraad?
Wil je mee-denken met de cliëntenraad?
Wil je lid worden van de bewonersraad, jongerenraad of verwantenraad?
Neem dan contact op met de ondersteuner Carla Schutgens.
Telefoon: 06 - 20 46 77 48
Mail: cschutgens@koraal.nl

Meer weten over de cliënt-medezeggenschap?
Klik dan op deze link.
 

Klachtenbeleid

Bij Koraal komen mensen op de eerste plaats. Wij vinden het belangrijk dat cliënten tevreden zijn over onze dienstverlening, dat leerlingen en hun ouders/verzorgers tevreden zijn over ons onderwijs én dat onze medewerkers prettig kunnen werken. In iedere organisatie gebeurt er wel eens iets waar mensen het niet mee eens zijn. Koraal vindt het belangrijk om hier op een juiste manier aandacht aan te besteden. Daarom zijn er binnen Koraal klachtenregelingen voor cliënten, leerlingen én medewerkers. Wanneer je erover denkt om een klacht in te dienen, adviseren wij je in eerste instantie om dit te bespreken met de medewerker, leidinggevende of collega.

Centraal klachtenfunctionaris
Mocht je er onverhoopt onderling niet uitkomen dan kan de centraal klachtenfunctionaris je van dienst zijn. De centraal klachtenfunctionaris is onafhankelijk en zal in samenspraak met jou de mogelijkheden voor de klachtbehandeling doorspreken: bespreken, bemiddelen, behandelen.

Klachtencommissie
Kom je er samen nog niet goed uit, dan kun je je klacht nog voorleggen aan onze officiële klachtencommissie. Je kunt ook meteen naar de klachtencommissie gaan.

In het onderstaande uitklapmenu 'Contactgegevens klachten' vind je de contactgegevens met betrekking tot klachten.

Vertrouwenspersonen
Je hebt ook de mogelijkheid om een beroep te doen op een vertrouwenspersoon. Cliënten (en hun ouders/verwanten) kunnen contact opnemen met een vertrouwenspersoon van een onafhankelijke, externe organisatie. In het onderstaande uitklapmenu 'Contactgegevens vertrouwenspersonen' vind je de algemene contactgegevens van de organisaties waar cliënten van Op de Bies een beroep op kunnen doen. De zorgindicatie van de cliënt bepaalt welke organisatie van toepassing is. Neem contact op met de betreffende organisatie, en zij helpen je verder! De persoonlijke contactgegevens van de (externe) vertrouwenspersonen worden ook via de groepen van de cliënten bekendgemaakt. 

Meer informatie over ons klachtenbeleid vind je hier of raadpleeg de brochures hieronder.

Contactgegevens klachten

Klachtenfunctionaris
Postbus 5109
6130 PC Sittard
klachtenfunctionaris@koraal.nl
Tel. 06 - 13 69 59 27

Klachtencommissie medewerkers
Evelyn Theunissen
Tel. 06 - 22 44 34 17

Geschillencommissie Zorg Algemeen
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
Tel. 070 - 310 53 10
 

Contactgegevens vertrouwenspersonen

Vertrouwenspersoon cliënten 

Cliënten WLZ Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (CVP Wzd) 
Tel. 088 - 929 40 99
www.adviespuntzorgbelang.nl
Cliënten Jeugdwet Jeugdstem - vertrouwenspersonen akj
Tel. 088 - 555 10 00
www.jeugdstem.nl
Cliënten WMO Onafhankelijke cliëntondersteuner MEE
Tel. 088 - 010 22 22
www.meezuidlimburg.nl
Onafhankelijke cliëntondersteuner Zorgbelang Limburg
Tel. 0900 - 243 81 81
www.adviespuntzorgbelang.nl

Koraal heeft externe vertrouwenspersonen voor medewerkers: 

Regio Limburg
Petra Zinken (Gimd)
Tel. 06 - 10 80 18 57
p.zinken@gimd.nl

Regio Noordoost-Brabant, Expertise Centrum en Koraal Onderwijs

Anita Kuijpers (Gimd)
Tel. 06 - 38 94 62 96
a.kuijpers@gimd.nl 

Per 16 mei 2024:
Anita Kuijpers (Gimd)
Tel. 06 - 38 94 62 96
a.kuijpers@gimd.nl

Vrijwilliger worden bij Op de Bies?

Je bent als vrijwilliger van onschatbare waarde en geeft extra kleur aan de zorg. Dankzij jouw inzet en betrokkenheid kun je écht iets betekenen voor onze cliënten. Een bezoekje, jouw aandacht, samen iets ondernemen: het draagt bij aan de kwaliteit van bestaan van onze cliënten. Het werken als vrijwilliger binnen Op de Bies is leuk en geeft voldoening. Je legt nieuwe contacten en het je kunt ervaring opdoen in het werken met mensen met een beperking.

Interesse?
Op de Bies is altijd op zoek naar mensen die iets kunnen betekenen voor onze cliënten. Onze vrijwilligers zijn actief op de meest uiteenlopende gebieden. Van facilitair en techniek tot agrarisch en groen. Neem eens contact op met onze vrijwilligerscoördinator Dave Otten en informeer naar de mogelijkheden! U kunt hem bereiken via telefoonnummer 06 - 22 20 17 30 of via het e-mailadres vrijwilligersodb@koraal.nl.

Ga naar de vrijwilligersvacatures van Op de Bies

ANBI-status Op de Bies

Op de Bies heeft een ANBI-status, wat onder andere inhoudt dat giften en donaties aan Op de Bies aftrekbaar kunnen zijn van de belastingen. Meer informatie hierover vindt u bij ANBI-informatie.

Vrienden van Op de Bies

Verbinding creëren tussen mensen met en zonder beperking! Dát is het doel van Stichting Vrienden van Op de Bies. Wij willen projecten of activiteiten die niet via reguliere financieringsstroom geboden kunnen worden, mogelijk blijven maken. Want dat zijn nu juist de dingen die voor een cliënt het verschil maken. U kunt ons daarbij helpen! 

Wilt u meer weten over Stichting Vrienden van Op de Bies? Of wilt u bijdragen aan activiteiten en projecten van de vriendenstichting? Neem dan contact op met het bestuur via onderstaande contactgegevens.

Contactgegevens
Stichting Vrienden van Op de Bies
p/a Hereweg 145
6373 VH Landgraaf
045 - 533 99 00
infoodb@koraal.nl
 

Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van projecten of activiteiten waaraan Stichting Vrienden van Op de Bies een financiële bijdrage heeft geleverd. Laat u verrassen!
Tuin Schepenenstraat
Jeremy fiets
Een dagje uit in Mondo Verde
Bewegen achtertuin


Wilt u een aanvraag voor een project of activiteit indienen? Lees dan eerst de aanvraagprocedure en voorwaarden en vul daarna het aanvraagformulier in.

ANBI-status Vrienden van Op de Bies

De Stichting Vrienden van Op de Bies heeft een ANBI-status, wat onder andere inhoudt dat giften en donaties aftrekbaar kunnen zijn van de belastingen.

Lees meer...

Naam organisatie
Stichting Vrienden van Op de Bies

Doelstelling
Stichting Vrienden van Op de Bies verleent financiële ondersteuning aan projecten en activiteiten die het leven van de cliënten van Op de Bies aangenamer maken.

RSIN
852580320

Contactgegevens
Stichting Vrienden van Op de Bies
p/a Hereweg 145
6373 VH Landgraaf
045 - 533 99 00
infoodb@koraal.nl

Bestuur
Dhr. Theo Verhappen, voorzitter
Mevr. Alice Wetzels, secretaris
Dhr. René Feron, penningmeester
Dhr. Wim Ringens bestuurslid

Beloningsbeleid
De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun inzet.
Kantoorkosten en kosten van administratieve ondersteuning worden gedragen door stichting Op de Bies/Koraal.

Beleidsplan
Jaarplan

Verslag activiteiten en financiële verantwoording
Jaarverslag