Update 5 juni


 

Het medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) is maandag 17 juni aan het einde van de dag afgesloten. Het is dan ook niet meer mogelijk om deel te nemen. We hebben Koraal breed een responspercentage van 58% behaald, wat een waardevolle basis biedt voor het verkrijgen van inzichten in de tevredenheid en betrokkenheid van medewerkers. Deze inzichten zullen ons in de opvolging helpen om goede gesprekken te voeren met elkaar en te begrijpen wat we goed doen en waar we kunnen verbeteren.

We willen jullie allemaal hartelijk bedanken voor jullie inzet en inspanningen om de respons zo hoog mogelijk te laten zijn. Wat betreft de vervolgstappen, verwachten we de eerste resultaten halverwege juli van Integron te ontvangen. Zodra deze beschikbaar zijn, zullen we de bevindingen met jullie delen en bespreken we samen de acties en opvolging op basis van de eerste resultaten.

Als er vragen zijn of als er behoefte is aan verdere informatie, laat het je HR adviseur of HR Business partner in de regio gerust weten.

Nogmaals dank voor jullie waardevolle steun en medewerking!

Namens de werkgroep MTO

Veelgestelde vragen MTO

1. Naar welk mailadres wordt het onderzoek gestuurd?
De vragenlijst voor het onderzoek zal naar je Koraal mailadres gestuurd worden. De afzender van deze mail is Integron, onze partner gespecialiseerd in medewerkers onderzoeken.

2. Wat moet ik doen als ik geen vragenlijst gekregen heb of de vragenlijst kwijt ben?
Heb je geen uitnodiging ontvangen op je Koraal mailadres of is deze kwijt geraakt, geef dit dan aan bij de HR adviseur of HR Business partner in jouw regio. Bekijk eerst of de uitnodiging vanuit de afzender Integron misschien in je ‘ongewenste’ mailbox is binnen gekomen.

3. Mag het onderzoek onder werktijd worden ingevuld?
Ja, de vragenlijst mag onder werktijd worden ingevuld. Stem dit indien nodig even af met je leidinggevende.

4. Kan ik de vragenlijst ook vanuit mijn mobiele telefoon invullen?
Ja. Je kunt de vragenlijst ook op de mobiele telefoon invullen. Op oudere telefoons is de vragenlijst beter leesbaar als het scherm gekanteld wordt (landscape).

5. Hoe zijn de vragen tot stand gekomen?
In de basis zijn de vragen vanuit wetenschappelijk onderzoek tot stand gekomen. Om goed aan te sluiten bij de Koraal organisatie hebben ruim 80 collega’s geparticipeerd in het verder op maat ontwikkelen van de vraagstelling voor onze organisatie.

6. Waarom worden er ook een beperkt aantal open vragen gesteld?
De open vragen geven jou als medewerker de kans om gesloten vragen verder toe te lichten en/ of aanvullende feedback te delen.

7.Wanneer is de sluitingsdatum voor het medewerkerstevredenheidsonderzoek?
Het onderzoek zal drie weken open staan, van maandag 27 mei tot en met maandag 17 juni.

8. Is er informatie beschikbaar over de (tussentijdse) respons?
De respons zal tussentijds per mail gedeeld worden met leidinggevenden en via Koraal portaal met alle medewerkers.

9. Hoe is de anonimiteit gewaarborgd?
Anonimiteit wordt onder andere gewaarborgd door een gegarandeerde minimale groepsgrootte van 5 personen te hanteren voor teams of afdelingen waarover gerapporteerd wordt. Daarnaast nemen we met de samenwerking met een externe partner op dit gebied alle mogelijke technische maatregelen om vanuit data verwerking de identiteit van medewerkers te beschermen.

10. Hoe kan het onderzoek anoniem zijn als er wel een rapportage op teamniveau is?
Anonimiteit wordt onder andere gewaarborgd door een gegarandeerde minimale groepsgrootte van 5 personen te hanteren voor teams of afdelingen waarover gerapporteerd wordt.

11. Ik heb meerdere functies of werkplekken: hoe vul ik de vragenlijst dan in?
Het is de bedoeling om de vragen te beantwoorden vanuit jouw beleving van je werk binnen Koraal. Wanneer dit meerdere functies of werkplekken betreft, neem dan jouw ervaring hierover mee in het beantwoorden van de vragen.

12. Krijgen ZZP-ers en uitzendkrachten ook de vragenlijst?
Nee. Dit onderzoek is uitsluitend bestemd voor eigen medewerkers in loondienst van Koraal.

13. Ik ben per 1 mei in dienst gekomen. Krijg ik de vragenlijst ook?
Ja. Medewerkers die voor 3 mei in dienst zijn gekomen zullen de vragenlijst ontvangen.

14. Wat doet Koraal nog meer om de respons te verhogen?
Onze medewerkers werken vanuit verschillende locaties en hebben verschillend (in meer of mindere mate) toegang tot het mailaccount van Koraal waar de uitnodiging naar het onderzoek naar verstuurd zal worden. Daar houden we in onze communicatie naar medewerkers rekening mee. Daarnaast is de vragenlijst ook via de mobiele telefoon te doorlopen.

15. Hoe verhoudt dit tevredenheidsonderzoek zich tot de zelfscans in sommige regio's?
Dit medewerkersonderzoek zal Koraal breed voor alle medewerkers beschikbaar zijn en dient daarom een ander doel dan de zelfscans die in sommige regio’s worden ingezet. Daarnaast worden de resultaten van dit onderzoek ook gedeeld binnen de organisatie met als doel samen te werken aan verbeteracties.

16. Kan ik terugzien wat ik heb ingevuld?
Ja. Elke medewerker zal een aantal weken na het sluiten van het onderzoek een persoonlijk rapport ontvangen met de ingegeven antwoorden. Deze is met een unieke code, om de anonimiteit te waarborgen, in een online omgeving van Integron te benaderen.

17. Wanneer hoor ik meer over de uitkomsten van dit onderzoek?
Over de resultaten en hoe we hiermee aan de slag gaan worden jullie aan het einde van de zomerperiode verder geïnformeerd.

18. Als ik verder vragen heb over het onderzoek, bij wie kan ik dan terecht?
Staat het antwoord op je vraag niet bij deze veelgestelde vragen, richt je dan tot een HR adviseur of HR Business Partner in jouw regio.

19. Als ik naar aanleiding van het onderzoek in gesprek zou willen gaan over de inhoud van de vragen, bij wie kan ik dan terecht?
Heb je behoefte om naar aanleiding van het onderzoek in gesprek te gaan over de inhoud van de vragen neem dan contact op met je leidinggevende, HR of vertrouwenspersoon in jouw regio.