Aanmelden nieuwe leerling
Het Brederocollege vmbo

Aanmelden nieuwe leerling

Wil je een leerling aanmelden op Het Brederocollege vmbo? Onderstaand vind je alle benodigde informatie en documenten die nodig zijn bij het aanmelden van een nieuwe leerling. 

Aanmelden van een nieuwe leerling

Aanmelding op een school voor gespecialiseerd onderwijs gebeurt in overleg met het samenwerkingsverband. Dit is een organisatie gericht op passend onderwijs, waar scholen in de omgeving bij zijn aangesloten. Aangezien Het Brederocollege een regiofunctie heeft, is onze school aangesloten bij een aantal samenwerkingsverbanden: RSV Breda VO 3003 (regio Breda), SWV Roos VO 3002 (regio Roosendaal) en SWV VO 3001 Brabantse Wal (regio Bergen op Zoom). Het samenwerkingsverband in jouw regio moet met de plaatsing instemmen en een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) geven.

Klik op onderstaande uitklapmenu's om alle informatie per leerling te lezen:

Leerlingen uit het primair onderwijs

Aan te leveren door ouders:

> Vul het aanmeldformulier in. U kunt het aanmeldformulier hier downloaden. 

> Vul de oudervragenlijst in. U kunt de oudervragenlijst hier downloaden. 

> Indien u beschikt over aanvullende documenten beschikt zoals onderzoeksverslagen, behandelrapportages, dyslexie- of dyscalculie verklaring ontvangen wij deze graag.
 

Aan te leveren door de school van herkomst:

Schoolvragenlijst inclusief cijferlijst, meest recente Cito en meting sociaal-emotioneel functioneren of ingevulde Vragenlijst ZO!. U kunt de Vragenlijst ZO! hier downloaden. 
Let op! Deze vragenlijsten hoeven niet ingevuld te worden wanneer de leerling overstapt binnen scholen van Het Driespan.

> Door ouders en school ondertekend groeidocument/OPP; zowel een getekende versie (pdf) als een Word document.

Nadat wij alle documenten ontvangen hebben worden de ouders en de leerling uitgenodigd voor een intake. Tijdens de intake bekijken we of wij als school tegemoet kunnen komen aan de onderwijsbehoefte van de leerling. Bij een positief plaatsingsadvies vraagt Het Brederocollege havo, met toestemming van ouders, bij het desbetreffende samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring aan. Deze is noodzakelijk voor een definitieve plaatsing. 

Leerlingen uit het voortgezet onderwijs

Aan te leveren door ouders:

> Vul het aanmeldformulier in. U kunt het aanmeldformulier hier downloaden. 

> Vul de oudervragenlijst in. U kunt de oudervragenlijst hier downloaden. 

> Indien u beschikt over aanvullende documenten beschikt zoals onderzoeksverslagen, behandelrapportages, dyslexie- of dyscalculie verklaring ontvangen wij deze graag.
 

Aan te leveren door de school van herkomst:

> Schoolvragenlijst inclusief cijferlijst, meest recente Cito en meting sociaal-emotioneel functioneren of ingevulde Vragenlijst ZO!. U kunt de Vragenlijst ZO! hier downloaden. 
Let op! Deze vragenlijsten hoeven niet ingevuld te worden wanneer de leerling overstapt binnen scholen van Het Driespan.

> Door ouders en school ondertekend groeidocument/OPP; zowel een getekende versie (pdf) als een Word document

> Toelaatbaarheidsverklaring

Nadat wij alle document ontvangen hebben worden de ouders en de leerling uitgenodigd voor een intake. Tijdens de intake wordt er bekeken of wij als school tegemoet kunnen komen aan de onderwijsbehoefte van de leerling. Bij een positief plaatsingsadvies start de leerling, mits plaatsingsruimte, zo spoedig mogelijk op Het Brederocollege havo.

De ondertekende documenten kunnen per mail of per post aangeleverd worden.

Per mail:              brederocollegevmbo@koraal.nl met als onderwerp ‘aanmelding + naam leerling’

Per post:              Het Brederocollege vmbo
                             o.v.v. aanmelding
                             Brederostraat 35
                             4819 HG Breda

Voor tussentijdse vragen kunt u altijd contact opnemen met uw contactpersoon of via het algemeen mailadres brederocollegevmbo@koraal.nl of telefoonnummer 076 523 3636

Meer informatie over passend onderwijs en de procedure over plaatsing op het speciaal onderwijs vind je op:

www.rsvbreda.nl (regio Breda)
www.swvroosvo.nl (regio Roosendaal)
www.swvbrabantsewal.nl (regio Bergen op Zoom)