Het Brederocollege

Onze school

Als het passend onderwijs op een reguliere school onvoldoende aansluit bij jou, dan kun je terecht bij het gespecialiseerd onderwijs. Het Brederocollege vmbo is een school voor gespecialiseerd onderwijs voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben op hun gedrag en/of sociaal emotionele ontwikkeling. Onder dit tabblad vind je alle algemene informatie en verantwoording over Het Brederocollege vmbo.