Invulling studiedag 5 oktober 2023

Invulling studiedag 5 oktober 2023

Beste collega’s,

Naar aanleiding van onze vorige bijeenkomst en vooruitlopend op de regietafel van 3 april waar de studiedag weer op de agenda staat, ontvangen we graag nog jullie input op een aantal onderwerpen. Aan de hand van jullie reacties kunnen we concretere plannen maken en aan de slag met het benaderen van de locaties, potentiële sprekers, etc.

Willen jullie door onderstaande vragen te beantwoorden meedenken over de invulling van de studiedag van 5 oktober aanstaande? We ontvangen de reacties graag uiterlijk 30 maart.
Alvast bedankt voor de moeite en tot onze volgende bijeenkomst op 6 april!

Zoals eerder besproken zijn er verschillende opties qua locatie. Waar gaat jouw voorkeur naar uit? Maak een keuze uit onderstaande opties.*

In Breda zijn meerdere locaties van Koraal gevestigd, waardoor de reistijd beperkt blijft als we ons na een plenaire start over meerdere locaties verdelen. Wat heeft jouw voorkeur?*

Vorige keer hebben we besproken dat het plenaire deel een thema zal zijn dat iedereen raakt. Enkele voorbeelden die zijn genoemd: werkveld/mentale veerkracht/professionele leercultuur.
Onderstaande vragen gaan over de invulling van het inhoudelijke middagprogramma. 


Bedankt voor het meedenken!