Ons aanbod

Begeleiding passend onderwijs

Wanneer het niet zozeer gaat om de groepsdynamiek, maar er sprake is van individuele leerlingen die niet goed meedraaien in de groep, bieden we begeleiding passend onderwijs. Voorbeelden hiervan zijn: een leerling vraagt op een negatieve manier aandacht, houdt zich niet aan afspraken, laat zich niet sturen door de leerkracht, heeft concentratie- of leerproblemen.

Als gedragsexperts observeren we in de klas en kijken naar de achterliggende oorzaken van dit gedrag. In samenwerking met de ouders en de intern begeleider stellen we een advies op maat op. We zoeken naar praktische oplossingen, zoals bijvoorbeeld meer structuur aanbieden, de leerling uitdagen om zich actiever op te stellen of een kind bewust maken van zijn eigen gedrag en hoe anderen daarop reageren.

Resultaten van ons werk

“Een tijdje geleden speelde een kwestie met een jongetje met autisme. Hij vertoonde veel passief gedrag: deed niet mee aan groepsgesprekken, ging niet zelf aan het werk na de instructie van de juf. Hoe krijg je zo’n kind actiever en zelfredzamer? Dat heeft hij ook nodig in het voortgezet onderwijs, waar hij binnenkort naar toe zou gaan.

Ik heb de leerkracht gecoacht en getraind in ‘Kindgesprekken voeren’. Daarin leer je hoe je een kind kan helpen om meer zelfvertrouwen te krijgen, hem te helpen aan helpende gedachten in plaats van belemmerende gedachten.

De leraar heeft daarna met het jongetje 1-op-1 gesprekken gevoerd: Waar ben je goed in? Waar liggen je interesses? Wat vind je moeilijk? Van daaruit kijk ik praktisch naar: hoe kunnen we zijn interesses gebruiken om hem actiever en zelfredzamer te krijgen? Dat is gelukt. Hij doet nu mee in het groepsgesprek, steekt zijn vinger op. Bij het rekenen legt de juf nu zijn materiaal klaar en legt stapsgewijs uit wat de bedoeling is. Hij pikt het nu op en gaat zelf aan de slag. De leerkracht weet nu hoe ze hem kan blijven stimuleren.

Op de PABO gaat het niet veel over sociaal-emotionele problemen. Als leraar krijg je daar wel mee te maken: kinderen met adhd, autisme, hoogbegaafdheid, psychiatrische stoornissen. Maar een docent is geen gedragsexpert. Het is fijn dat ik mensen kan helpen met mijn kennis en ervaring, zodat ze weten hoe ze hiermee om kunnen gaan. Met tips die direct aansluiten bij de praktijk.”