Coaching en begeleiding HB+ leerlingen

Ons aanbod

Leerlingen die hoogbegaafd zijn en tevens gedrags- en/of leerproblemen hebben noemen we HB+ leerlingen. Deze dubbele diagnose wordt vaak niet meteen herkend. Heb je als leerkracht al verschillende strategieën geprobeerd, maar lukt het niet om de situatie om te buigen? Experts van KEC Onderwijs kunnen je hierbij helpen.

Wat we regelmatig zien is dat het bij HB+ gaat om hoogbegaafde leerlingen met ADHD, stoornissen in het autismespectrum en/of leerproblemen zoals dyslexie. De gedrags- en/of leerproblemen vallen als eerste op in de klas. Dan kan het gaan om motivatieproblemen, moeite met plannen en concentreren, starre oplossingsstrategieën of woede-uitbarstingen.

De coaches van KEC Onderwijs zijn gedragsexperts op het gebied van hoogbegaafdheid in combinatie met gedrags- en leerproblemen. Ze hebben jarenlang zelf voor de klas gestaan in het regulier en speciaal onderwijs.

Op leerling niveau kunnen we helpen met een zorgvuldige diagnostiek: we maken inzichtelijk wat er speelt bij de leerling. We stellen een sterkte/zwakte profiel op van de leerling. Hierin kijken we met name naar het intelligentieprofiel, leerontwikkeling, motivatie, interessegebieden, planning, organisatie, leerstrategie, concentratie en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Op basis van het profiel geven we concrete adviezen waar jij als leerkracht mee aan de slag kan in de klas. Door te focussen op de sterke punten van de leerling, verandert jouw mindset, maar ook die van de leerling.

Op leraar niveau geven we coaching on the job. Door middel van co-teaching versterken we jouw vaardigheden en bewustwording op het gebied van klassenmanagement, didactiek en/of interactie. Hierbij dragen we onze kennis over HB+ leerlingen aan jou over en geven we concrete adviezen voor in de klas.

Op schoolniveau dragen we onze kennis over in een aantal workshops. Hierbij komt aan bod hoe je een HB+ leerling herkent, krijg je tools om de onderwijsbehoeften in kaart te brengen en concrete adviezen voor in de klas. Daarnaast geven we verdiepende workshops. Ook kun je KEC Onderwijs inschakelen om mee te denken over beleid en organisatie van onderwijs aan HB+ leerlingen.

Resultaten van ons werk

“Als leerkracht krijg je veel meer inzicht in het kind. Je leert achter het gedrag te kijken en hoe je daarmee om kunt gaan. Het in kaart brengen van sterke en zwakke kanten is al een eyeopener. Je zit in een negatieve spiraal, waardoor je alleen nog focust op de negatieve punten. Door ook te kijken naar de sterke punten van je leerling verandert je mindset. Je ziet dat er veel mogelijk is, als je kleine stapjes zet. Je ziet aanknopingspunten om verder te gaan Dat geldt ook voor de leerling trouwens. Die krijgt meer zelfvertrouwen, ziet dat hij vooruitgang boekt, complimenten krijgt, waardoor hij meer gemotiveerd raakt. Ook al is het maar 10 minuten per dag dat je aan de slag gaat met positief gedrag, het heeft wel effect!”

Vaak zie je als leerkracht eerst het probleemgedrag, waardoor de hoogbegaafdheid van de leerling niet gezien wordt. Veel kinderen die HB+ zijn, zijn ondergestimuleerd op cognitief niveau. Ze zijn vaak eigenwijs, hebben een ‘fixed mindset’ in plaats van een ‘learning mindset’. Ze willen iets in één keer kunnen en raken gedemotiveerd als ze ervoor moeten oefenen. De coaches helpen met praktische tips om de leerstof zo aan te bieden, dat de HB+ leerling wordt uitgedaagd. Bijvoorbeeld een wiskunde raadsel oplossen, een speelse manier om logisch denken, ‘out of the box’ denken en rekenen te stimuleren.