Ons aanbod

School Wide Positive Behavior Support

Door schoolbreed aandacht te geven aan een positieve omgang met elkaar, ontstaat een sfeer waarin iedereen zich welkom voelt. We trainen scholen in School Wide Positive Behavior Support (SWPBS) en begeleiden het team in een driejarig traject.

Steeds meer scholen worden zich bewust van de effecten van een positieve omgang met elkaar. Wij hebben ruim 7 jaar ervaring met het trainen van scholen in SWPBS. We trainen het hele team: van conciërge tot schooldirecteur. Het team stelt zelf de schoolregels op: Welk gedrag willen we graag zien? Voorbeelden hiervan zijn: rustig op de trappen lopen, elkaar uit laten praten, elkaar helpen of zuinig met elkaars spullen omgaan. We maken de leerlingen bewust van deze regels, met hulp van pictogrammen, oefeningen en een beloningssysteem. We trainen het team van de school om op een consequente, eenduidige manier te reageren op ongewenst gedrag. Door de focus op positief gedrag ontstaat een fijne sfeer, waar iedereen zich welkom voelt.

Resultaten van ons werk

“Dit is het derde jaar dat we bezig zijn met School Wide Positive Behavior Support (SWPBS), onder begeleiding van KEC Onderwijs. Wij hebben een school in het VSO op vmbo-niveau.

Het leverde ons een positiever klimaat op, een boost voor de teambuilding en duidelijkheid voor leerlingen over: wat is gewenst gedrag. Soms denk je: is dat niet een open deur? Het zijn basisregels. Maar blijkbaar zijn ze toch niet voor iedereen logisch. Het is goed om dingen wel te benoemen.

Het eerste jaar stelden we als team vast: welk gedrag is wenselijk? Het tweede jaar zijn de leerlingen erbij betrokken. Ze kregen lessen in gewenst gedrag in de klas, op het schoolplein, in de gang, op de trap, in de wc. ‘Op de gang loop ik rustig, ik blijf van anderen en hun spullen af’ of ‘ik vraag toestemming als ik naar de wc moet en laat het toilet schoon achter’. Een andere regel luidt: ‘In de klas luisteren we naar de leraar en naar elkaar’.

Gewenst gedrag wordt beloond, op individueel niveau of als klas. Voor veel leerlingen werkt dat stimulerend.

PBS heeft de discussie gestart over ons pedagogisch handelen. Waar ligt de grens? Hoe reageer je daarop? We reageren nu eenduidiger en op een positieve manier. We stimuleren leerlingen tot gewenst gedrag, dat geeft een andere sfeer dan als je iemand toespreekt over wat ie fout doet. Ongewenst gedrag heeft ook gevolgen, daar zijn we ook duidelijk in naar de leerling. We registreren nu alle incidenten. Op basis van analyse werd duidelijk dat er veel incidenten zijn na de pauzes: rennen op de gang, opstootjes. We hebben nu surveillanten op de trappen ingezet en je merkt dat het meteen veel rustiger is.”