Wat doen we?
KEC Onderwijs

Wat doen we?

De maatschappij is sterk veranderd de afgelopen decennia. Dat merk je als leraar in de klas. Je werk is veelomvattender geworden, stelt meer eisen. Na de invoering van de Wet Passend Onderwijs heb je als docent ook meer te maken met sociaal-emotionele problemen, gedragsstoornissen, leerproblemen of een specifieke onderwijsbehoefte van je leerlingen. Als leraar ben je geen gedragsexpert, maar je krijgt wel allerlei situaties voor je kiezen in de klas. Soms loop je hierin vast. Dan is deskundige ervaring, coaching, specifieke expertise en een frisse blik van buitenaf nodig om de situatie weer in beweging te krijgen. Wij helpen je daar graag bij!

Zo werken wij:

 • Hulp op maat/consultatie
  Onze hulp is altijd op maat gemaakt. We kijken eerst naar de situatie: Wat speelt er? Wat heb je als school zelf al geprobeerd? We brengen de situatie in kaart door middel van observaties in de klas, een sociogram en gesprekken met betrokkenen. Zo ‘vertalen’ we de problematiek naar de juiste hulpvraag. Daar stemmen we onze hulp op af. We werken nauw samen met de samenwerkingsverbanden in West-Brabant. Neem voor meer informatie contact met ons op via kec@koraal.nl
 • Samenwerking
  Wij stemmen altijd af met betrokken partijen en werken vaak op verschillende niveaus samen. Denk daarbij aan leerkracht, intern begeleiders, groepsniveau, maar zeker ook op school- en leerlingniveau. 
 • Gedragsexperts
  Onze medewerkers zijn gedragsexperts. Wij hebben veel kennis en ervaring met specifieke gedragsproblematiek, onderwijsbehoeften of doelgroepen: adhd, autisme, psychiatrische stoornissen, leerstoornissen, hoogbegaafdheid, kleuters, voortgezet onderwijs.
 • Praktijkervaring
  Onze medewerkers hebben allemaal zelf voor de klas gestaan, in het regulier en speciaal onderwijs. We weten dus waar jij over praat en waar je tegenaan loopt. Die praktijkervaring is heel waardevol, omdat wij op deze manier praktisch met jou kunnen meedenken over aanpassingen in de klas.

 • Wetenschappelijk onderbouwd
  Ons advies en begeleiding is meestal een mix van spelvormen, trainingen, methoden en technieken. Elke situatie vraagt om een specifieke aanpak. Onze werkwijze is altijd gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en onderbouwde methodes. Wij zijn op de hoogte van de nieuwste wetenschappelijke inzichten.
 • Praktische handvatten
  Wij sluiten met onze begeleiding, coaching, adviezen en trainingen aan bij de dagelijkse praktijk in jouw klas. Je krijgt praktische handvatten om zelf aan de slag te gaan. Een werkvorm die hier goed bij past is co-teaching.
 • Cluster 4 doelgroep
  Wij zijn gespecialiseerd in de cluster 4 doelgroep van het speciaal onderwijs: leerlingen met psychiatrische problemen en gedragsstoornissen, met een gemiddeld of hoog intelligentieniveau.
 • Eigen verantwoordelijkheid van leerlingen
  Wij maken kinderen bewust van hun eigen gedachten, emoties en gedrag. En de effecten hiervan op elkaar en de groep. Door middel van spelvormen leren we kinderen om zich anders, positiever, te gedragen. Zo leren we hen dat ze zelf medeverantwoordelijk zijn voor de sfeer in de groep.