Studiedag 5 oktober 2022

Op 5 oktober 2022 vindt de volgende Koraal Onderwijs Studiedag plaats in het Willem II Stadion in Tilburg. Op deze pagina vind je alle informatie over het programma en de sprekers.

Programma

We hebben een gevarieerd programma samengesteld, bestaande uit plenaire sessies en workshops. Onderstaand het volledige programma:

09.00 - 09.30 uur: Inloop/ontvangst
09.30 - 09.45 uur: Opening
09.45 - 10.30 uur: Spreker Iliass El Hadioui
10.30 - 10.45 uur: Pauze
10.45 - 12.00 uur: Workshopronde 1
12.00 - 13.00 uur: Lunch
13.00 - 14.15 uur: Workshopronde 2
14.15 - 16.00 uur: Netwerk Kermis
16.00 - 16.45 uur: Spreker Hans Lamberts
16.45 - 17.00 uur: Afsluiting
17.00 - 18.00 uur: Naborrelen

Iliass El Hadioui - De Transformatieve School

Stads- en onderwijssocioloog Iliass El Hadioui is als onderzoeksleider van het programma Transformaties in het Grootstedelijk Onderwijs verbonden aan de afdeling Sociologie van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Als docent is hij verbonden aan de Department of Psychology, Education and Child Studies van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Als gastspreker is hij verbonden aan de Antwerp School of Education van de Universiteit Antwerpen.

Iliass is programmaleider binnen De Transformatieve School. De Transformatieve School is een professionaliserings- en cultuurveranderingsprogramma voor scholen in een stedelijke omgeving. Binnen dit programma wordt ingegaan op de effecten van een super-diverse buitenschoolse leefwereld op de schoolcultuur. In het bijzonder ligt de focus op hoe stedelijke jongeren laveren tussen de (vaak verborgen) sociale codes van hun thuiscultuur, de peergroup en hun schoolcultuur. Deze toestand leidt op scholen in een stedelijke omgeving soms tot demotivatie en een negatieve groepsdynamiek in het klaslokaal.

Het programma laat stapsgewijs zien hoe jongeren, ondanks deze mis-match tussen de leefwerelden, veerkrachtigheid kunnen ontwikkelen en komen tot de self-efficacy om de schoolladder te ervaren als hun ladder. Deze versterking van de self-efficacy van de leerling – het innerlijke geloof in het eigen ‘klimproces’ -, versterkt het positieve ‘klimgedrag’ op de schoolladder.

Hans Lamberts - StreetwiZe

In een wereld waarin je amper nog een hedendaags managementboek kan vinden waarin het acroniem VUCA (Volatility - Uncertainty - Complexity - Ambiguity) niet centraal staat, mag het duidelijk zijn dat chaos de nieuwe norm is. Bij StreetwiZe geloven we dat je vier vaardigheden nodig hebt om die chaos tot een opportuniteit te maken, net zoals straatkinderen in hun chaotische leefwereld elke dag opnieuw doen. Het gaat om positieve focus, de wil en de keuze om elke keer opnieuw naar de opportuniteit te zoeken. Het gaat om veerkracht en wendbaarheid, die beiden refereren naar onze capaciteit om met tegenslag en negatieve reacties om te gaan. Het gaat om proactieve creativiteit, wat een verwijzing is naar de zogenaamde kleine creativiteit in alledaagse dingen. En tot slot gaat het om coöperatieve competitie, wat het vermogen is om de juiste afweging te kunnen maken tussen individuele en groepsbelangen.

De StreetwiZe Story brengt het verhaal van straatkinderen die dag in dag uit met deze vaardigheden aan de slag gaan. De StreetwiZe Story brengt met de uitbouw van Mobile School en StreetwiZe echter net zozeer een verhaal van ondernemerschap dichter bij huis, waarbij die vier vaardigheden cruciaal zijn gebleken voor succes. Maar onderliggend brengt de StreetwiZe Story ook het verhaal van elke toehoorder, en dit dankzij de impliciete maar niet te weerleggen uitnodiging om eigen werking, gewoonten en gebruiken in te schalen ten opzichte van deze vier Street Skills. Binnen de context van Koraal zal tijdens de StreetwiZe Story vooral ook de brug gelegd worden tussen de paradigma shift die aan de bron ligt van onze organisatie. Binnen Mobile School zijn de naar schatting 150 miljoen straatkinderen immers geen 150 miljoen probleemkinderen, maar evenveel jongeren met talenten die nog niet of onvoldoende ontdekt werden. Net zoals in het DNA van Koraal vertrekken we bij Mobile School vanuit de talenten en de kracht van de kinderen die we tegenkomen op straat.