Ik wil iemand verwijzen

Koraal is er voor mensen met een complexe problematiek en de daarbij horende ondersteuningsvragen. Dat kan op het gebied van jeugdhulp zijn, gehandicaptenzorg, speciaal onderwijs of participatie. In je dagelijkse werk als professional kom je wellicht mensen tegen die extra ondersteuning nodig hebben. Wij denken graag met je mee over de mogelijkheden. 

Ik wil iemand verwijzen

Als verwijzer kun je mensen met een beperking of problemen met gedrag doorverwijzen naar Koraal. Wij kijken graag samen naar de ondersteuningsvraag en denken mee over de mogelijkheden. Koraal staat voor wonen, leren en werken. Dat betekent dat wij ondersteuning bieden bij wonen en dagbesteding, leren en begeleiding naar werk.

Wij ondersteunen mensen bij voorkeur thuis in hun eigen omgeving. Soms is het beter als mensen op een van onze locaties komen wonen. Wonen kan bij beschermd, met begeleiding of met intensieve begeleiding en verzorging. Daarnaast hebben we verschillende vormen van dagbesteding: van arbeidsmatige dagbesteding tot en met leerwerktrajecten. Bovendien heeft elke Koraal-regio een eigen jobcoach die jongeren begeleidt naar werk. 

Kijk ook een bij ons Kenniscentrum. Het Koraal Kenniscentrum verbindt mensen aan elkaar, ontsluit en ontwikkelt kennis, biedt hoogspecialistische expertise aan professionals en coördineert het post-HBO opleidingsaanbod. Daartoe verbinden wij professionals en kennis binnen Koraal aan elkaar en leggen we verbindingen met universiteiten, hogescholen en andere kennisinstituten.

Neem voor meer informatie contact met ons op via info@koraal.nl