Ik zoek expertise

Bij Koraal hebben we veel kennis van en expertise op het gebied van (licht) verstandelijke beperking (LVB), moeilijk gedrag, ernstig meervoudige beperking, speciaal onderwijs en participatie. Onze medewerkers zijn professionals die hun vak bijhouden en de nieuwste ontwikkelingen kennen.

Met onze specialistische kennis en expertise in de domeinen gespecialiseerd onderwijs, jeugdhulp en langdurige zorg, kunnen wij cliënten en leerlingen bij veel van hun levensvragen adviseren en ondersteunen.

Wij kijken graag samen naar de ondersteuningsvraag en denken mee over de mogelijkheden. 

Wil jij weten wat we voor jou kunnen betekenen?
Neem dan contact met ons op.


Wij delen deze kennis graag: met elkaar en met anderen. Dat komt cliënten en leerlingen ten goede en uiteindelijk ook de zorg en het onderwijs in Nederland. Koraal Kennis verbindt mensen aan elkaar, ontsluit en ontwikkelt kennis, biedt hoogspecialistische expertise aan professionals. Daartoe verbinden wij professionals en kennis binnen Koraal aan elkaar en leggen we verbindingen met universiteiten, hogescholen en andere kennisinstituten.