Voor de kleinsten: ons multidisciplinair kleuter dagverblijf

Als jonge kinderen (ernstige) problemen hebben, kunnen ze vier of vijf dagen per week naar het Multidisciplinair Kleuter Dagverblijf van Maashorst. Hier bieden we dagbehandeling aan jonge kinderen vanaf 2 jaar. De kinderen krijgen heldere regels mee en er is veel overleg met ouders. Zodat ook voor thuis een duidelijke lijn ontstaat. 

De behandeling is bedoeld voor kinderen die in principe normaal begaafd zijn, maar die wel (ernstige) ontwikkelings-, gedrags- en/of leerproblemen vertonen. 

In het dagprogramma komt alles aan bod: samen spelen en eten, buiten spelen, boekjes lezen, samen of alleen knutselen, een werkje maken. Zelf leren kiezen wat je wilt gaan doen, rekening houden met andere kinderen en samen leren spelen, zijn belangrijke leerpunten. Door het kind bij al deze bezigheden te observeren, proberen de medewerkers van de dagbehandeling een goed beeld te krijgen van wat er precies met uw kind aan de hand is. Regelmatig bespreken de medewerkers deze observaties met u. Hoe gaat het met het kind op de groep? Wat merken de ouders/verzorgers thuis? Dit zijn vragen die bij elk gesprek aan de orde komen. Het is belangrijk dat er één lijn komt tussen de opvoeding thuis en op de groep.

Desgewenst kijken we ook graag mee op school of bij de kinderopvang. 

Bij onze locatie

Klik op onderstaande blok om rechtstreeks door te gaan naar de informatiepagina van de locatie Maashorst.