Sessie stand van zaken Proeftuin Zuid-Limburg

Aanmeldformulier

Op 3 december vorig jaar organiseerden we in Sittard twee aftrapbijeenkomsten rondom de Strategie Jeugd. In deze drukbezochte bijeenkomsten vertelden we wat de strategie jeugd inhoudt en wat onze plannen waren om deze te implementeren in de proeftuin Zuid-Limburg: de combinatie van de regio’s Parkstad en Maastricht / Heuvelland / Westelijke Mijnstreek.

Als je zelf aanwezig was, dan herinner je je misschien nog het grote enthousiasme onder de aanwezige collega’s, de gedrevenheid die iedereen uitstraalde om echt vorm te geven aan de inhoud van de nieuwe strategie.

De beweging die is ingezet gaat onverminderd door, ondanks de ontwikkelingen rondom corona. Wij vinden dat het de hoogste tijd is om te vertellen wat we in de tussentijd hebben bereikt. En wat we de komende tijd zullen oppakken.

Door de ontwikkelingen rondom corona zullen we deze stand van zaken toelichten in twee identieke ZOOM-sessies op maandag 25 mei.Wil jij helemaal op de hoogte zijn van de vorderingen die we in de Proeftuin Zuid-Limburg hebben gemaakt en tegelijkertijd horen wat we de komende tijd gaan doen? Schrijf je dan in voor één van de onderstaande sessies.

Let op: je kunt je aanmelden tot en met donderdag 21 mei.

Ik ben aanwezig bij:*