Beschermende jeugdervaringen

Ontwikkeling vragenlijst naar protectieve en beschermende jeugdervaringen

Betrokken onderzoekers:

Drs. Jessica Vervoort-Schel
Drs. Roel Kooijmans
Gabriëlle Mercera, MSc
Dr. Rianne Pellemans-van Rooijen
Dr. Inge Wissink
Prof. Dr. Ramón Lindauer
Emeritus prof. Dr. Xavier Moonen

Korte beschrijving:

Zowel ingrijpende als positieve jeugdervaringen zijn bepalend voor de ontwikkeling van kinderen. Kennis over ingrijpende jeugdervaringen vindt momenteel haar weg in Nederland. Deze kennis kan echter niet los gezien worden van kennis over positieve jeugdervaringen. Positieve jeugdervaringen zijn ervaringen die veerkrachtig functioneren kunnen ondersteunen wanneer er sprake is van tegenspoed in het leven. Deze positieve ervaringen spelen een cruciale rol in het voorkomen, bufferen tegen en behandelen van de gevolgen van ingrijpende jeugdervaringen. Helaas zijn inzichten met betrekking tot positieve jeugdervaringen, evenals vragenlijsten (i.e. de Benevolent Childhood Experiences scale (Narayan et al., 2015) en de PACEs questionnaire (Morris et al., 2018)) en werkplannen ten behoeve van vermeerdering van deze ervaringen in het leven van een kind, alleen nog maar beschikbaar in de Engelstalige literatuur via overwegend wetenschappelijke publicaties. Dit maakt dat de kennis nog onvoldoende beschikbaar is voor versterking van de dagelijkse Nederlandse pedagogische praktijk waar orthopedagogen en onderwijskundigen werkzaam zijn. We willen daarom een drietal categorieën tools (vragenlijsten, werkplannen, handreikingen) beschikbaar maken in het Nederlands. Met deze tools kunnen professionals met ouders, kinderen en betrokkenen in gesprek gaan over (het belang van) positieve jeugdervaringen en de versterking en vermeerdering van deze ervaringen. Het vertaalproces zal plaatsvinden conform internationale richtlijnen voor instrumentontwikkeling en nauwe samenwerking met ouders, kinderen en vakinhoudelijke professionals zal voorop staan.

Output:

Nog geen output