Ingrijpende jeugdervaringen

Ingrijpende jeugdervaringen, of Adverse Childhood Experiences (ACE’s), vormen een risico voor welzijn, (hersen)ontwikkeling en gedrag. Maar ook voor psychische en lichamelijke gezondheid. Niet alleen in de kindertijd, maar de gevolgen kunnen een leven lang een rol spelen. ACE’s kunnen leiden tot problemen op het gebied van leren, relaties met anderen en het reguleren van je emoties en je gedrag. Maar ook tot psychische of lichamelijke gezondheidsproblemen. 

Ingrijpende jeugdervaringen van kinderen met cognitieve en adaptieve beperkingen en hun ouders


Betrokken onderzoekers     
drs. Jessica Vervoort-Schel; Koraal en UvA
Prof. dr. X.M.H. (Xavier) Moonen
Prof. dr. RJL (Ramón) Lindauer
dr. G.H.P. (Peer) van der Helm
dr. I.B. (Inge) Wissink. Universitair docent Universiteit Utrecht

Korte beschrijving     
Het promotieonderzoek van Jessica Vervoort-Schel richt zich op Adverse Childhood Experiences (ACE’s) bij kinderen met cognitieve en adaptieve beperkingen en hun ouders. Internationaal onderzoek laat zien dat ACE’s, ook wel ingrijpende jeugdervaringen genoemd, een sleutelrol spelen in de ontwikkeling van jeugdigen en hun (latere) psychische en fysieke gezondheid.

Jeugdigen met cognitieve en adaptieve beperkingen en hun ouders zijn helaas sterk ondervertegenwoordigd in internationaal onderzoek naar ACE’s, terwijl het belangrijk is dat de huidige inzichten ook kunnen bijdragen aan de verbetering van hun gezondheid en welzijn.

ACE’s zijn een over het hoofd geziene risicofactor voor verschillen in de gedragsmatige, psychische en fysieke gezondheid van jeugdigen met cognitieve en adaptieve beperkingen. De premisse van de ACE’s-studies is dat het voorkomen of verminderen van ingrijpende jeugdervaringen een positieve invloed heeft op gezondheid en welzijn in het leven. Het is veelbelovend om daar verder onderzoek naar te doen. Het promotie onderzoek wordt begeleid door prof. dr. Xavier Moonen, prof. dr. Ramón Lindauer, prof. dr. Peer van der Helm en dr. Inge Wissink.

Output: