Reguleren

Het is van belang om ouders te ondersteunen bij het ontwikkelen, versterken en bestendigen van eigen regulatievaardigheden. Door toename van de regulatievaardigheden van ouders neemt de kans op veerkrachtige reacties toe en zijn ouders in staat om hun kinderen op eenzelfde manier te begeleiden.  

Samen reguleren!


Betrokken onderzoekers     
Loïs de Rooij, MSc, MA, Koraal
Drs. Jessica Vervoort-Schel; Koraal en UvA 
Prof. dr. Hedwig van Bakel; Tilburg University en Tranzo Jeugd

Korte beschrijving     
Het is van belang om kwetsbare jongvolwassen ouders door middel van co-regulatie vanuit ervaringsdeskundigen en professionals te ondersteunen bij het ontwikkelen, versterken en bestendigen van eigen regulatievaardigheden.

Met de toename van de regulatievaardigheden van ouders neem ook de kans op veerkrachtige reacties toe en zijn ouders in staat om hun kinderen op eenzelfde manier te begeleiden (= co-reguleren).

Daarnaast is het uitbreiden en versterken van een positief steunend netwerk van belang vanwege bufferfuncties. In dit onderzoek doen jongvolwassen, kwetsbare ouders mee aan een groepsgericht programma waarin zij leren hoe ze van spanning naar (meer) rust in lichaam, brein en geest kunnen komen (= reguleren). De groepsbijeenkomsten bestaan uit een deel psycho-educatie/theorie, praktische oefeningen aansluitend op deze theorie, ademhalings-/mediatieoefeningen, en het delen van ervaringen.

Door dit samen te doen, kunnen ouders elkaar ontmoeten en elkaar meenemen in ervaring, belangstelling, energie en plezier. Daarbij wordt ingezet op het vormen en behouden van contacten (netwerkvorming), ook na beëindiging van het programma.

Voor meer informatie over dit onderzoek klik hier.


Regulatie voor ouders en kinderen binnen klinische setting (Het Zonnehuis)


Betrokken onderzoekers     
Loïs de Rooij, MSc, MA, Koraal
Drs. Jessica Vervoort-Schel; Koraal en UvA   

Korte beschrijving     
Binnen deze pilot volgens ouders die hulp ontvangen van één van de residentiele locaties van Koraal een training Sensitief ouderschap en doen zij samen met hun kinderen en professionals (groepsbegeleiding) mee aan het Griefelen programma.

Hierbij ligt de nadruk op het (h)erkennen van lichamelijke gewaarwordingen en het leren om van een staat van spanning naar ontspanning te komen. Door middel van interviews en vragenlijsten wordt gekeken naar algemene ervaring, mind-mindedness en regulatievaardigheden van deelnemende ouders en professionals. Daarnaast worden regulatievaardigheden van de kinderen die deelnemen aan het Griefelen onderzocht. 
 


Regulatie voor ouders en kinderen binnen intensieve ambulante hulpverlening (Street-wise)


Betrokken onderzoekers     
Dinco Verhelst (†) 
Drs. Jessica Vervoort-Schel; Koraal en UvA
Loïs de Rooij MSc, MA; Koraal

Korte beschrijving     
Er is in de jeugdhulp weinig aandacht voor de (zelf)regulatie van ouders. Dit is onterecht want, de basis van traumasensitief opvoeden is investeren in relaties en verbindingen, het ondersteunen en aanleren van regulatievaardigheden en het creëren van een veilige omgeving. Daarnaast vergroot psychisch en fysiek gereguleerd afstemmen op de behoefte van kinderen de ontwikkelingskansen. Het is daarom van belang dat ouders hun eigen lichaamssignalen leren (h)erkennen

Ouders uit gezinnen met meervoudige en complexe problemen en beperkte cognitieve en adaptieve vaardigheden volgen in dit onderzoek een training in regulatievaardigheden. Daarnaast doen zij samen met hun kinderen mee aan de Griefelbijeenkomsten, waarbij ze samen leren hoe je van ontregeling naar regulatie kunnen komen (van spanning naar ontspanning).

Het programma biedt handreikingen om het vermogen tot zelfregulatie op alle gebieden te ondersteunen, denk aan gedrag, emotie en hechting. Dataverzameling is gericht op de reacties en gedragingen van ouders en kinderen tijdens de bijeenkomsten en op de eigen ervaringen van deelnemende ouders en professionals.

Output:

Factsheet (2022) Evaluatie regulatie pilot Street-wise.


Regulatie voor ouders en kinderen bij een Multidisciplinair Kinderdagverblijf (MKD Den Bosch)


Betrokken onderzoekers     
Dinco Verhelst (†) 
Gabriëlle Mercera, MSc; Koraal en UM
Janneke van Esch, MSc.
Drs. Jessica Vervoort-Schel; Koraal en UvA

Korte beschrijving     
De gezondheid en ontwikkeling van een kind zijn sterk verbonden met de levensomstandigheden en gezondheid van ouders. Binnen de context van een Multidisciplinair Kinderdagverblijf (MKD) van Koraal is een pilot uitgevoerd van 20 bijeenkomsten met als centraal thema: bewustwording van ouders van hun eigen lichamelijke reacties op prikkels in relatie tot de ontwikkeling van hun kind.

De pilot was gefundeerd op mindful parenting en de polyvagaal theorie. Op basis van de eerste resultaten ontstaat de voorzichtige indruk dat de pilot heeft bijgedragen aan een toename van het bewustzijn van de ouders van hun lichaamssignalen, hun automatische (stress)reacties en hun wens om daarmee aan de slag te gaan. Diagnostiek en behandeling op basis van de gehele context waarin een kind opgroeit is van belang; denk daarbij aan de psychische gezondheid van de ouder, de leefomstandigheden van het gezin en de relatie tussen ouder(s) en kind.  

Output