Trauma Informed Care

Trauma Informed Care is internationaal ontwikkeld vanuit het besef dat veel mensen die om hulp vragen of hulp nodig hebben, veel hebben meegemaakt in hun leven. Zeker mensen met cognitieve en adaptieve beperkingen. Wij geven traumasensitief en gezinsgericht werken vorm vanuit het organisatiebrede, en op krachten gerichte, raamwerk Trauma Informed Care (TIC).

ARTIC® Valideringsonderzoek


Betrokken onderzoekers
Dr. Rianne Pellemans-van Rooijen; Koraal
Gabriëlle Mercera, MSc; Koraal en UM
Drs. Roel Kooijmans; Koraal
Dr. Inge Wissink; UU
Drs. Jessica Vervoort-Schel; Koraal en UvA
Prof. dr. Ramón Lindauer; Levvel en Amstedam UMC
Prof. dr. Xavier Moonen; Koraal, UvA en Zuyd Hogeschool

Korte beschrijving
Vanuit Koraal is een Nederlandse vertaling van de ARTIC® scale ontwikkeld, een vragenlijst om de attituden van medewerkers ten aanzien van Trauma Informed Care te meten.

Om te kunnen bepalen of de Nederlandse vertaling van de ARTIC® scale een betrouwbaar meetinstrument is, is grootschalig valideringsonderzoek nodig. Daarom zijn verschillende organisaties uit heel Nederland benaderd om de ARTIC® in te vullen. We kijken hierbij naar verschillende disciplines, zoals jeugdhulp, (speciaal) onderwijs, GGZ, jeugdbescherming en langdurige zorg). In mei 2022 is de dataverzameling gestart.
Voor meer informatie klik hier.

Binnen Koraal onderwijs is al een kleinschalig valideringsonderzoek uitgevoerd. De resultaten hiervan zijn te lezen in de factsheet ‘De Nederlandse conceptversie van de ARTIC®-35'. 

Output