Traumasensitief onderwijs

Scholen met een traumasensitief onderwijsklimaat zijn zich bewust van de impact van ingrijpende jeugdervaringen op de ontwikkeling van leerlingen en stemmen zo goed mogelijk af op de specifieke onderwijs- en begeleidingsbehoeften van deze leerlingen. Ze bieden leerlingen een veilige plek waar ze met plezier naartoe gaan en zoveel mogelijk tot ontwikkeling en leren kunnen komen.

Traumasensitief Onderwijs (TSO)


Betrokken onderzoekers
Drs. Roel Kooijmans; Koraal en UvA
Dr. Petra Helmond; Levvel
Drs. Wendy Nelen, Praktikon

Korte beschrijving
Het NRO project “Traumasensitief Onderwijs: implementatie van een traumasensitief klimaat in scholen door professionalisering van leerkrachten” wordt uitgevoerd door het consortium Traumasensitief Onderwijs (TSO) onder projectleiding van Koraal.

In het project onderzoeken we wat bekend is uit de literatuur en praktijk over het succesvol implementeren van TSO in scholen. Deze kennis is verwerkt in een handboek wat gebruikt kan worden bij de implementatie van TSO.

Daarnaast onderzoeken we de opbrengsten van de implementatie van TSO op gebied van traumakennis en competentie gevoel van leraren, de relatie leerling-leerkracht, het klassenklimaat en op posttraumatische stress symptomen, mentale gezondheid, veerkracht en zelfregulatie van leerlingen. 

Output