Uitdagende relaties

In de periode 2010-2016 heeft Arno Willems vanuit Koraal een promotieonderzoek uitgevoerd rond het thema bejegening door begeleiders bij mensen met een verstandelijke beperking en uitdagend gedrag. Hierbij zijn ruim 1000 begeleiders betrokken geweest en 300 mensen die zij begeleiden, allen met een verstandelijke beperking en gedragsproblematiek.

Uitdagende relaties

Betrokken onderzoekers
Dr. Arno Willems
Prof. Petri Embregts (Tilburg University)
Prof. Anna Bosman (Radboud University)
Dr. Lex Hendriks (Radboud University)

Korte beschrijving
In de periode 2010-2016 heeft Arno Willems vanuit Koraal een promotieonderzoek uitgevoerd rond het thema bejegening door begeleiders bij mensen met een verstandelijke beperking en uitdagend gedrag. Hierbij zijn ruim 1000 begeleiders betrokken geweest en 300 mensen die zij begeleiden, allen met een verstandelijke beperking en gedragsproblematiek. De verschillende deelonderzoeken zijn uitgevoerd binnen: Koraal, Dichterbij, Daelzicht, Pergamijn, Prisma, Radar, PSW, Cello, Driestroom, Lunet en ASVZ.

Output