Yucel

“Zelf je leven positief beïnvloeden” Zo draagt de Yucelmethode steentje bij in Nederland aan de nieuwe GGZ, eigenregie, herstelgericht ondersteuning. Eigen kracht en regie zijn belangrijke uitgangspunten van de Yucelmethode. Ondersteuners leren op hun handen te zitten en kijken wat de hulpvrager kan. Het vraagt een andere houding.

Yucelmethode: Adherence onderzoek


Betrokken onderzoekers     
Dr. Rianne Pellemans-van Rooijen; Koraal
Drs. Jessica Vervoort-Schel; Koraal en UvA  
Prof. dr. Xavier Moonen; Koraal, UvA en Zuyd Hogeschool

Korte beschrijving
In de (jeugd)hulpverlening is er een shift gaande waarbij de centrale focus verschuift van beperkingen en problemen naar aandacht voor krachten, bronnen van steun, hoop en veerkracht van de hulpvrager.

Om deze verschuiving te ondersteunen heeft Koraal ‘de Yucelmethode’ geïntroduceerd, een visuele en tactiele methode om in gesprek te gaan over krachten, lasten en wensen van jeugdigen en hun gezinnen.

Een eerste stap bij het invoeren van een nieuwe methode is om de mate van ‘adherence’ te onderzoeken. Adherence staat voor de mate waarin adviezen uit een protocol worden opgevolgd. Over het algemeen geldt dat hoe hoger de adherence, hoe beter de uitkomsten van een interventie. Daarom is in dit onderzoek gefocust op de volgende onderzoeksvraag: “Hoe adherent (=trouw) zijn hulpverleners binnen Koraal aan het protocol van de Yucelmethode?”.

Uit de eerste resultaten blijkt dat het voor hulpverleners mogelijk is om zich aan het protocol van de Yucelmethodete houden in interactie met mensen met cognitieve en adaptieve beperkingen. Daarnaast geeft het onderzoek een indicatie van de onderdelen waarbij wellicht nog wat meer ondersteuning voor hulpverleners nodig is.

Lees hieronder meer over de resultaten van het onderzoek.

Output

Yucelonderzoek De Hondsberg. Verschillende perspectieven in beeld: krachten, lasten en wensen van jeugdigen met neurobiologische ontwikkelingsstoornissen en hun gezinnen


Betrokken onderzoekers     
Gabriëlle Mercera, MSc; Koraal en UM
Thomas Kalis, MSc, De Viersprong
Drs. Jessica Vervoort-Schel; Koraal en UvA

Korte beschrijving     
In de zorg en ondersteuning aan jeugdigen met verstandelijke beperkingen en hun gezinnen is het centraal stellen van het eigen levensverhaal en de ervaren lasten, krachten én wensen van belang. Dit kan bijdragen aan het vermogen om met uitdagingen in het leven om te gaan en om zoveel mogelijk eigen regie te voeren.

Koraal doet samenwerking met de Universiteit van Amsterdam onderzoek naar de inzet van de visuele en tactiele Yucelmethode bij jeugdigen met neurobiologische ontwikkelingsstoornissen, waaronder verstandelijke beperkingen, en hun gezinnen. In deze studie is onderzocht welke perspectieven er naar voren kwamen ten aanzien van gezinskrachten, -lasten en -wensen.   

Output