ARTIC

We stimuleren onze medewerkers zoveel mogelijk om kennis te delen en ervaringen uit te wisselen. Zo kunnen we zorg en onderwijs verder ontwikkelen en nog beter inspelen op wat cliënten, leerlingen en hun verwanten vragen.

ARTIC® scale

De ARTIC® scale is een vragenlijst die de attitude van medewerkers ten aanzien van Trauma Informed Care meet. Rianne Pellemans-van Rooijen en Dagmar Struijcken-Colet geven informatie over de ARTIC® vragenlijst en het gebruik hiervan en het onderzoek dat hiernaar plaatsvindt binnen Koraal. 

"Het is vanaf nu mogelijk om de Nederlandse vertaling van de ARTIC® scale te gebruiken voor jouw eigen organisatie of onderzoek!
Hiervoor kan een aanvraag ingediend worden bij het Traumatic Stress Institute. Contact opnemen kan via het emailadres tsisupport@klingberg.com.
Verdere informatie over de ARTIC® scale kun je terugvinden op hun website