ARTIC

We stimuleren onze medewerkers zoveel mogelijk om kennis te delen en ervaringen uit te wisselen. Zo kunnen we zorg en onderwijs verder ontwikkelen en nog beter inspelen op wat cliënten, leerlingen en hun verwanten vragen.

ARTIC® scale

De ARTIC® scale is een vragenlijst die de attitude van medewerkers ten aanzien van Trauma Informed Care meet. Rianne Pellemans-van Rooijen en Dagmar Struijcken-Colet geven informatie over de ARTIC® vragenlijst en het gebruik hiervan en het onderzoek dat hiernaar plaatsvindt binnen Koraal.