Inauguratie Ruth Dalemans

Dr. Ruth Dalemans hield op 7 februari 2024 haar inaugurele rede. Deze rede was de officiële start van haar werk als lector van het bijzonder lectoraat Begrijpelijk Communiceren.

Begrijpelijk communiceren begint met aandacht

Het bijzonder lectoraat Begrijpelijk Communiceren is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met zorg- en welzijnsorganisatie Koraal. Het is onderdeel van het lectoraat Autonomie en Participatie van Chronisch Zieken dat onder leiding staat van Emmylou Beekman. Het onderwerp begrijpelijk communiceren is een goed voorbeeld van de veelzijdigheid van het vak en de opleiding Logopedie.