Ingrijpende jeugdervaringen

We stimuleren onze medewerkers zoveel mogelijk om kennis te delen en ervaringen uit te wisselen. Zo kunnen we zorg en onderwijs verder ontwikkelen en nog beter inspelen op wat cliënten, leerlingen en hun verwanten vragen.

Symposium op 6e Europese congres IASSIDD 2021. In dit symposium hebben Jessica Vervoort-Schel, Femke Scheffers en Gabriëlle Mercera ingrijpende jeugdervaringen bij mensen functionerend op het niveau van een verstandelijke beperking belicht vanuit verschillende (onderzoeks)perspectieven:
1. resultaten naar de prevalentie en de relatie tussen ACE's en factoren in de gezinscontext;
2. een onderzoek naar de risicofactoren en gevolgen van seksuele uitbuiting;
3. een kwalitatief onderzoek naar het dynamische proces van veerkracht.

Mensen functionerend op het niveau van een verstandelijke beperking lopen een verhoogd risico op het ervaren van ingrijpende (jeugd)ervaringen (ook wel ACE's genoemd). Deze ervaringen hebben een grote impact op het psychisch en fysiek welbevinden gedurende de levensloop.
Het doel van het symposium was om nieuwe inzichten en praktische richtlijnen te bieden vanuit het perspectief van zowel ingrijpende jeugdervaringen als veerkracht, om de kwaliteit van leven bij mensen met functionerend op het niveau van een verstandelijke beperking te verbeteren.