Reguleren

We stimuleren onze medewerkers zoveel mogelijk om kennis te delen en ervaringen uit te wisselen. Zo kunnen we zorg en onderwijs verder ontwikkelen en nog beter inspelen op wat cliënten, leerlingen en hun verwanten vragen.

Hoe help je jeugdigen en volwassenen bij reguleren? 

Dit webinar is verzorgd door Dinco Verhelst (†) (vaktherapeut SPEL / maatschappelijk werker) en Niniane Jacobs (gedragswetenschapper). Het webinar bestaat uit twee delen.
Deel 1 gaat over regulatie, ritme van regulatie, gezonde versus ongezonde stress, veerkracht en co-regulatie. Deel 2 gaat over hartcoherentie; belang van hartritme variatie, zelf ervaren (oefening) en een regulatie toolbox voor jezelf. 

Dinco Verhelst is op 27 maart 2022 overleden. Dinco heeft zich met veel passie, hart en ziel en enthousiasme ingezet voor kinderen, ouders en collega's. Haar expertise zat op het gebied van regulatie, zoals Griefelen, oudertraining en de pilot Samen Reguleren. Deze kennis mag niet verloren gaan en blijven wij verder ontwikkelen.

Dinco Verhelst is op 27 maart 2022 overleden. Dinco heeft zich met veel passie, hart en ziel en enthousiasme ingezet voor kinderen, ouders en collega's. Haar expertise zat op het gebied van regulatie, zoals Griefelen, oudertraining en de pilot Samen Reguleren. Deze kennis mag niet verloren gaan en blijven wij verder ontwikkelen.