Symposium 'Samen werkt'

Als een kind met meervoudige en complexe problemen zorg nodig heeft, is samenwerking belangrijk. Koraal locaties De Hondsberg en De La Salle staan daarbij niet op zichzelf. Vaak leveren zij maar een onderdeel van de zorg en is de inzet van tijdelijke aard. Samenwerking met het gezin, verwijzers, jeugdprofessionals en andere zorgaanbieders is dus essentieel om de hulp te doen slagen en te borgen voor de toekomst. Samen kunnen we ervoor zorgen dat de jeugdigen en hun gezinnen weer in hun kracht komen! Samen werkt!

Symposium 'Samen werkt'

Op 21 april 2022 vond het symposium 'Samen werkt!' van de Koraallocaties De Hondsberg en De La Salle plaats. Maar liefst 180 professionals in de (jeugd)zorg en onderwijs waren aanwezig. Een heel fijne dag om elkaar te ontmoeten en kennis met elkaar uit te wisselen, dat kan je zien in de compilatie van het symposium 'Samen werkt!'.

Van het programma van het symposium 'Samen werkt!' zijn de presentaties beschikbaar.
Hieronder kun je ze downloaden.

Lezingen

Workshops