Webinarreeks

Hoogcomplexe zorg bij De Hondsberg

Landelijk expertisecentrum De Hondsberg biedt vier live webinars aan voor professionals in zorg en onderwijs. In ieder webinar staat een van de kernelementen van de functie van De Hondsberg centraal: van stabilisatie naar diagnostiek en van daaruit naar behandeling. Onze disciplines nemen je mee in een aantal actuele inzichten en methoden, aangepast aan de complexiteit van de hulpvraag van de bij De Hondsberg opgenomen jeugdigen en hun gezinnen. Hierbij is ook expliciete aandacht voor het onderwijs dat bij De Hondsberg wordt geboden.

De webinars zijn praktijkgericht en er is aandacht voor het overdragen van kennis en tips naar de eerste-en tweedelijns zorg.  

We leren ook graag van jullie expertise! We gaan daarom dan ook graag na iedere webinar in gesprek over samenwerking en om inzichten uit te wisselen. Samen maken we het verschil! 

Algemene informatie

Voor wie: De webinars zijn bedoeld voor professionals in de (jeugd)zorg en onderwijs.
Kosten:  Deelname aan de webinars is gratis.
Aanmelden:
 
Aanmelden voor één of meerdere webinars is mogelijk. ​
Na aanmelding ontvang je een bevestiging met een deelnamelink.
Vragen: Neem contact op met infohb@koraal.nl.
Aanmelden webinars

Inhoud webinars


26 september, 16.15 - 17.00 uur

Stabiliseren: van gedrag naar behoefte 

Mark Buckens, orthopedagoog en GZ-psycholoog​
Brigitte Blijlevens, SI-specialist en Implementation Science Practitioner in opleiding​

Tijdens het webinar vertellen Brigitte en Mark wat De Hondsberg doet om een jeugdige te stabiliseren. Zij gaan kort in op ontregeling: hoe ziet dat eruit, hoe komt dit? Wat langer staan zij stil bij hoe dit in kaart te brengen. Je krijgt inzicht in hoe wij op De Hondsberg proberen achter het gedrag te kijken en hoe een alertheidschema hierbij kan helpen.


17 oktober, 16.15 - 17.00 uur

Psychomotorische gezinsobservatie: systemische diagnostiek en (exploratieve) behandeling van jeugdigen met een LVB en hun ouders

Joop Pijnenburg, systeemtherapeut

Tijdens dit webinar krijg je inzicht in psychomotorische gezinsobservatie zoals dat op De Hondsberg wordt aangeboden. Je ontdekt de meerwaarde ervan, voor jeugdigen met hoogcomplexe zorg én voor hun ouders. Door deel te nemen raak je bekend met de systemische uitgangspunten die ten grondslag liggen aan psychomotorische gezinsobservatie. 


7 november, 16.15 - 17.00 uur 

Complex trauma én complexe problematiek, wat nu? 

Veroniek van Hedel, MSc GZ-psycholoog K&J, i.o.t. EMDR-Practitioner
Marieke van Riel, orthopedagoog, GZ-psycholoog K&J, EMDR Practitioner

Tijdens dit webinar krijg je meer inzicht hoe De Hondsberg de traumabehandeling bij De Hondsberg vormgeeft bij jeugdigen met een hoog complexe zorgvraag in combinatie met een (lichte) verstandelijke beperking. Bij deze jeugdigen en hun systeem zijn vaak al meerdere behandelingen ingezet, met geen of onvoldoende resultaat. Veroniek en Marieke staan stil bij de aanpassingen die gedaan worden binnen de traumabehandeling, om de behandelresultaten zo optimaal mogelijk te maken.    


28 november, 16.15 - 17.00 uur

Hoe leid je jeugdigen met hoog complexe zorg toe naar onderwijs?   

Manon de Brouwer, orthopedagoog, P.I. School Hondsberg
Jan Meuleman, schoolleider, P.I. School Hondsberg

We zien dat veel van onze leerlingen eerder vastgelopen zijn in het onderwijs. Om weer op jezelf en op anderen te leren vertrouwen is dan ook een hele stap. We vinden het belangrijk dat een leerling weer positieve ervaringen opdoet op school. Iedere leerling bieden we daarom een individueel aangepast programma op maat. Tijdens dit webinar krijg je uitleg over hoe wij het onderwijs op P.I. School Hondsberg vormgeven voor leerlingen met een afstand tot onderwijs.