Aanpassing preventieve maatregelen Corona

22 maart 2022

Het kabinet heeft besloten om de algemene Coronamaatregelen per 23 maart aanstaande grotendeels te eindigen.

Dat betekent voor ons dat we nu vooral kijken naar de richtlijnen van RIVM en naar wat de brancheorganisaties aangeven. Dit vertalen we dan naar onze situatie.

Vanaf 21 maart 2022 gelden de volgende maatregelen binnen Koraal:

 • De volgende basisregels blijven gelden voor iedereen:
  • Handen vaak wassen, 
  • hoest en nies in je elleboog,  
  • ventileren, 
  • thuisblijven bij coronaklachten en testen.
 • Voor het gebruik van mondneusmaskers door medewerkers, vrijwilligers en bezoekers geldt:
  • Afhankelijk van het landelijk risiconiveau kan het PBM-gebruik af- en opgeschaald worden. Momenteel is het risiconiveau landelijk “ernstig”.
  • Dat betekent dat het preventief dragen van mond-neusmaskers door VGN en RIVM wordt aanbevolen voor medewerkers in de langdurige zorg. Bij Koraal volgen we ditzelfde beleid voor vrijwilligers en bezoek (voor zover dit voor bezoekers algemene ruimten betreft).
  • Voor gezonde en niet kwetsbare jongeren geldt dat dit niet hoeft, behalve als de regiodirecteur dit besluit in overleg met de arts.
  • Ook kan elke individuele medewerker, vrijwilliger, bezoeker zelf beslissen om zelf een mondneusmaker te dragen in verband met kwetsbaarheid van zichzelf of naasten.
 • Alle overige maatregelen komen te vervallen.
 • Zelftesten blijven beschikbaar.

Het plaats-onafhankelijk werken ofwel het thuiswerken is met Corona in een versnelling gekomen en inmiddels binnen Koraal 'gewoon' geworden. Ook nu de overheid dit niet meer van ons vraagt kiezen wij er binnen Koraal bewust voor om een gedeelte van de tijd van huis uit te werken.
 

Terug naar het overzicht