Academische Werkplaats bundelt kennis en ervaring

09 augustus 2022

De Academische Werkplaats is een leer- en onderzoeksplek bij Koraal locatie Gastenhof, waar studenten en zorgprofessionals elkaar ontmoeten. De samenwerking zorgt voor een praktijkgerichte vorm van onderzoekend leren, voor kruisbestuiving en leren van elkaar. Kennisontwikkeling en innovatie staan daarbij centraal.

Karin De Bie-Elfrink werkte 30 jaar met veel plezier als medisch secretaresse. In haar eigen gezin deed ze de nodige ervaring op met jeugdhulpverleners. De één deed zijn werk fantastisch, de ander sloeg de plank voor haar gevoel volledig mis. Maar waar lag dat aan? Die vraag triggerde haar. Dus besloot ze op haar eenenvijftigste om de hbo-opleiding Pedagogiek te gaan volgen bij Fontys. Inmiddels is ze van baan veranderd en werkt ze 26 uur per week als Gezinsmedewerker Intensieve Thuisbehandeling (ITB) bij Gastenhof. Daarnaast is ze druk bezig met haar afstudeerscriptie. Die bracht haar in aanraking met de Academische Werkplaats.

Kennis toetsen aan praktijk
“De Academische Werkplaats haalt je uit het kringetje van je opleiding en verruimt je blikveld”, constateert Karin. “Je zit in het hart van Gastenhof, midden in de praktijk dus en je maakt er kennis met andere studenten en mensen uit het werkveld. Iedereen brengt vanuit zijn achtergrond weer iets anders mee. Dat leert je met een andere blik te kijken. Ander voordeel is dat je bij de Academische Werkplaats je kennis kunt toetsen aan de praktijk. Dat helpt je inhoudelijk vooruit. Het is fantastisch om zo intensief te kunnen sparren. En om te voelen dat je allemaal hetzelfde wilt: iets wezenlijks betekenen voor jongeren en hun verwanten.”
 

Vergroten partnerschap met ouders
‘Hoe kun je het partnerschap met ouders vergroten?’ Dat is dit jaar de centrale vraag voor studenten die afstuderen aan de opleiding Pedagogiek bij Fontys. Elke student belicht een ander aspect van die vraag. Zo onderzoekt Karin hoe je ervaringsdeskundigen kunt inzetten om het partnerschap te vergroten. In haar gesprekken met ouders merkt ze elke keer weer hoe waardevol haar eigen ervaring met jeugdhulpverleners is. En dat die ervaring wezenlijk bijdraagt aan onderling begrip en verbinding.

Goud in handen
“Met de cocktail van professionals, studenten en ervaringsdeskundigen hebben we goud in handen”, is de stellige overtuiging van Bram Lemmens. Bram is studentbegeleider bij de Academische Werkplaats en inmiddels fervent ambassadeur. “Verschillen tussen mensen vallen weg hier”, vertelt hij bevlogen. “Het maakt niet uit wie of wat je bent, hbo-student of academisch, jong of oud, ervaringsdeskundige of professional. Je zit samen in een leerproces en ontwikkelt samen iets, dat schept een band. Iedereen levert een bijdrage vanuit zijn eigen perspectief, kennis en kunde. Dat levert mooie dingen op.”

Voordelen voor studenten
Een plek waar je medestudenten, ervaringsdeskundigen en mensen uit het vak ontmoet. Waar je op een gelijkwaardige manier leert van elkaar. Waar je direct contact hebt met de werkomgeving, het geleerde in praktijk kunt brengen, mensen aan het denken kunt zetten en zo invloed uit kunt oefenen. Dat is de Academische Werkplaats. De Aca-demische Werkplaats is in eerste instantie bedoeld voor studenten Pedagogiek en Social Work, maar ook studenten van andere studierichtingen zijn welkom. 
 

Terug naar het overzicht