Afval scheiden doen we samen

27 januari 2023

In vergelijking met een gemiddeld huishouden wordt er in de zorg twee keer zo veel restafval geproduceerd, met name door het gebruik van incontinentiemateriaal. Om de hoeveelheid restafval binnen Koraal terug te dringen, ondernemen we actie. We streven er naar om in 2025 minimaal 20% van dit afval gescheiden aan te bieden. Danny Bouchoms is projectmedewerker Facilitair & Vastgoed bij Koraal. Hij licht toe hoe Koraal deze doelstelling wil bereiken. Bij de groepen waar onze cliënten verblijven, maar ook in onze kantooromgeving.

“Bij de meeste zorgorganisaties wordt er nog niet genoeg aandacht besteed aan het scheiden van afval”, vertelt
Danny. “Bij Koraal wordt op dit moment ongeveer 11% van het afval gescheiden. Bij locatie Maasveld in Maastricht hebben medewerkers Nathalie en Alexandra het initiatief genomen om hier bewuster mee om te gaan. Sommige woongroepen gaven namelijk aan dat ze meer wilden betekenen op het gebied van  afvalscheiding. We zijn dit actief gaan ondersteunen door een zogenoemde milieugroep te starten. Het gescheiden afval wordt door hen opgehaald en naar onze eigen milieustraat gebracht.”

Voor Danny was dit de aanleiding om juist bij Maasveld te beginnen met de uitrol van afvalscheiding binnen Koraal. “In samenwerking met afvalverwerker Renewi hebben we de milieustraat op Maasveld opnieuw ingericht”, gaat Danny verder. “Zo kunnen wij het afval op de juiste manier verzamelen en kan het door Renewi worden opgehaald. Hiervoor werken we onder andere met picto’s bij de afvalcontainers, zodat voor iedereen duidelijk is welk afval in welke container hoort.” Bij alle woongroepen is in het buitenhok een aparte ruimte gerealiseerd met daarin een milieukar. “Hier kan PD, papier en glas gesorteerd worden aangeboden door de bewoners”, licht Danny toe. “Ook hier maken we gebruik van picto’s. De enthousiaste milieugroep hoeft de bakken vervolgens alleen nog maar naar de milieustraat te brengen. Dat doen ze inmiddels meerdere keren per week. Om cliënten en medewerkers aan te moedigen om zoveel mogelijk afval te scheiden zetten we instructiefilmpjes in. Die zijn overal op de locatie te bekijken.”

Is er ook gedacht aan het borgen van de continuïteit wanneer het aankomt op afval scheiden en ophalen? “Jazeker”, zegt Danny. “Het facilitair team neemt dit over wanneer het voor cliënten niet mogelijk is om dit zelf
te doen.” Het is de bedoeling om deze manier van afvalscheiding ook bij andere Koraallocaties over te nemen. “Als we allemaal samenwerken, kunnen we voor heel Koraal de doelstelling bereiken om minimaal 20% van ons afval gescheiden aan te bieden.” 

“Ook op onze kantoren gaan we afval scheiden”, vervolgt Danny. “Op het hoofdkantoor in Sittard gebeurt dit al.
Hier zijn qubics geplaatst op strategische plekken, waarin afval gescheiden kan worden weggegooid. Binnenkort zijn deze ook in de kantooromgeving van locatie Maasveld te vinden. En vervolgens worden ze ook bij de overige kantoren geplaatst. Op deze manier faciliteren we medewerkers om samen te werken aan een beter klimaat en een gezondere leefomgeving.” 

Koraal werkt ook op andere gebieden aan duurzaamheid. Door optimalisatie in vastgoed heeft Koraal het energieverbruik sinds 2017 structureel met 10% verlaagd. Op locatie Maasveld wordt bijvoorbeeld geen gas meer gebruikt. Daarnaast draaien de datacentra van Koraal geheel op groene stroom, waarbij 70% van de tijd gebruik gemaakt wordt van buitenluchtkoeling. “We zijn onderweg naar een duurzamer Koraal”, besluit Danny. 
“Met kleine aanpassingen in ons gedrag en de juiste faciliteiten kunnen we samen een grote bijdrage leveren. Als we in 2025 daadwerkelijk 20% van ons afval gescheiden aanbieden, kunnen we 240 duizend kilo afval recyclen. Ieder klokhuis, ieder plastic zakje en ieder vel papier dat in de juiste afvalbak terecht komt, draagt daaraan bij. Laten we samen dat verschil maken!”


 

Terug naar het overzicht