Behandeling voor jonge kinderen dicht bij huis

19 juli 2022

Dankzij een samenwerking tussen Koraal-school De Kornalijn en JoKi-C ontstaat de mogelijkheid om kinderen - die voor behandeling binnen JoKi-C geplaatst worden - dagdelen onderwijs aan te bieden in een schoolse omgeving dicht bij huis. Op het multidisciplinair kinderdagcentrum (MKD) krijgen kinderen de behandeling die nodig is om toe te werken naar een volgende stap in hun ontwikkeling. Anja Zee, bestuurder van JoKi-C en Rob Landa, schoolleider van De Kornalijn in Bergen op Zoom, hebben volop plannen om deze samenwerking tot een succes te maken voor de kinderen.

JoKi-C biedt onder andere intensieve ambulante begeleiding, kidcoaching, fysiotherapie, psychomotore therapie (PMT), speltherapie en EMDR. Ook het multidisciplinair kinderdagcentrum is één van de kernkwaliteiten. Op het MKD worden kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 6 jaar behandeld. Tijdens die behandeling komt ook onderwijs ter sprake; en dat is precies waarom de samenwerking is gezocht met De Kornalijn. Op deze SO school voor cluster 4 kinderen met gedragsproblemen en/of psychiatrische problemen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar is ruimte beschikbaar gesteld voor een MKD. De combinatie van behandeling en onderwijs is voor de kinderen erg belangrijk, omdat er door deze samenwerking nu ook een mogelijkheid is gecreëerd om de onderwijsachterstand zo veel mogelijk te beperken, vertellen Anja en Rob.

Samenwerking 
Anja: “Dankzij de samenwerking met De Kornalijn kunnen kinderen uit de behandelgroep die toe zijn aan onderwijs instromen. Zo kunnen zij een gedeelte van de dag al opbouwen in de kleutergroep. Vanuit de gemeente hebben we de opdracht gekregen om vooral de samenwerking met scholen te zoeken, zodat het kind zo min mogelijk wisselingen heeft. Dat wil niet zeggen dat ieder kind bij ons in behandeling naar een cluster 4 school gaat, maar we kunnen wel kijken, in samenwerking met het onderwijs, naar wat de best passende vervolgsetting onderwijs is voor het kind.” Rob: “We zijn nog maar net gestart met dit traject en zitten nog in de proefperiode, maar je merkt nu al dat het goed verloopt. De drempels zijn laag doordat de deuren altijd open staan: kindjes die er aan toe zijn kunnen zo binnenstappen.”

Anja: “Het is erg belangrijk dat de kinderen eerst wennen in de groep, omdat deze kinderen net zijn gestart met de behandeling vanuit de oriëntatiefase. Dat is een periode van zes tot acht weken waarin naar de ontwikkeling van het kind wordt gekeken. De kinderen die in aanmerking komen voor een behandeling op het MKD zijn met name op gedrag uitgevallen bij peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en scholen.” 

Structuur 
Op het MKD krijgen kinderen behandeling en leren ze ook van de aangeboden structuur. Anja: “Leren luisteren naar elkaar en hoe je aan kunt geven dat je iets wel of niet prettig vindt. En dan niet door boos te worden maar wel door duidelijk te zijn. Kinderen leren constant hoe ze kunnen reageren en mogen dingen moeilijk vinden, maar gillend op de grond liggen is niet het goede antwoord. Door onmacht zie je deze reactie echter vaak.”
Ieder kind heeft een eigen behandelplan met eigen (ontwikkelings)doelen en wordt gemiddeld gedurende een jaar behandeld. 
 

Uitstromen naar regulier onderwijs 
Rob: “Met het samenwerkingsverband bekijken we hoe we kinderen zo goed mogelijk kunnen begeleiden en wat voor het kind de beste plek is. Wat ik mooi vind aan deze werkwijze is dat we de kinderen zo jong mogelijk binnen krijgen. Op dit moment zie je dat kinderen die op latere leeftijd komen, bijvoorbeeld groep 6, heel moeilijk vooruit te helpen zijn. Hoe jonger ze zijn, hoe meer je met de kinderen kunt doen. In de hoop dat ze gedurende hun basisschoolperiode ook weer uitstromen naar regulier onderwijs. Dat is eigenlijk ons doel. Door deze samenwerking signaleren we gedrag op jonge leeftijd en krijgen we hopelijk een grote onderbouw en een kleine bovenbouw op school.” 

Dicht bij huis 
Rob: “De meeste kinderen die naar onze school komen worden gebracht met taxibusjes. Als een kind niet in de eigen regio naar school kan, ben je al snel drie kwartier onderweg. Een enorme drempel voor ouders: een kindje van drie jaar op pad sturen met een busje. Dankzij deze extra locatie vindt behandeling dichter bij huis plaats, wat mij betreft een groot pluspunt.” Anja: “Waar het kind na de behandeling naartoe gaat, wordt vanuit zowel het onderwijs als de observatie en behandeling bekeken. Dubbele expertise dus om de richting van het kind te bepalen, en dat maakt dit ook zo’n uniek product. Ik denk dat we de enige in de regio zijn die op deze manier werkt.” 
 

De beste plek voor het kind 
Toekomstplannen zijn er genoeg. Het opstarten van een extra locatie in Bergen op Zoom is daar één van, net als het meer integreren van zorg en onderwijs. Rob: “Gelukkig wordt nu ook vanuit de politiek het belang gezien van deze integratie. Dit is een mooie start. Het belangrijkste voor mij is dat onze samenwerking het laagdrempelig maakt voor de kinderen om door te stromen naar school.” Anja: “Met elkaar kijken we hoe we kunnen werken aan de individuele groei van het kind om vervolgens te kijken naar wat de beste plek is voor het kind. De zorg voor het kind: daar gaat iedereen voor. We willen allemaal het beste voor de kinderen. We zijn er om te kijken of het kind oprecht bij ons hoort en wat het nodig heeft om te kunnen groeien. En daar staan we met het hele team van medewerkers achter.” 
 

Terug naar het overzicht