Belangrijke conclusie extern onderzoek locatie Urmond

29 maart 2023

Op 3 februari heeft onze Raad van Bestuur een brief ontvangen van de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd, waarbij zorgen zijn geuit over de kwaliteit van zorg op onze locatie in Urmond.

Extern onderzoek
De Raad van Bestuur heeft een externe onderzoeker gevraagd om de feiten te onderzoeken om alle schijn van partijdigheid te vermijden. De onderzoekers hebben ook met jongeren, ouders en medewerkers gesproken. Inmiddels is het onderzoek afgerond en heeft Koraal de definitieve rapportage van bevindingen ontvangen. Als eerste zijn de betrokken medewerkers, jongeren en hun ouders hierover geïnformeerd.

Conclusie
De onderzoekers hebben geconcludeerd dat er géén sprake is van geweld in de zorgrelatie. Dat is een belangrijke uitkomst en een geruststelling voor alle betrokkenen. De beschermingsmaatregel voor medewerkers en jongeren die lopende het onderzoek is ingezet, is dan ook niet langer nodig.

Naast deze belangrijke conclusie geeft een dergelijk onderzoek ons ook inzicht in verbeteropgaven. Daar maken we een verbeterplan bij waar we opvolging aan zullen geven zoals gebruikelijk is bij incidenten. Het rapport sturen we naar de inspectie.

Een spannende periode
Jullie zullen begrijpen dat de afgelopen periode voor alle betrokken jongeren, ouders en medewerkers in Urmond een zware en spannende periode is geweest. We zijn opgelucht dat deze periode van onzekerheid voorbij is.

Terug naar het overzicht