Beproefd behandelmodel KINGS binnenkort ook beschikbaar in Zuid-Nederland

23 juni 2021

Koraal en Accare gaan met elkaar samenwerken om het beproefde behandelmodel Kind IN Gezond Systeem (KINGS) in 2021/2022 ook dichter bij huis beschikbaar te maken in Zuid-Nederland. Het behandelmodel - uniek in Nederland - is ontwikkeld voor gezinnen met meervoudige en complexe problemen. Bij KINGS wordt gedurende een periode van gemiddeld zes tot acht weken niet alleen het kind, maar het hele gezin opgenomen voor een intensieve behandeling. Met als doel om een veilige thuisomgeving te creëren waarin het kind zich weer kan gaan ontwikkelen en ernstige gevolgen - zoals uithuisplaatsing - te voorkomen.

KINGS is ontwikkeld voor jeugdigen en hun ouders die slachtoffer zijn geweest van ingrijpende gebeurtenissen. Voorbeelden zijn huiselijk geweld, verwaarlozing, seksueel misbruik en geweld door leeftijdsgenoten. Deze problematiek is vaak al meerdere generaties aanwezig. Voor hen betekent elke nieuwe dag een gevecht. Omdat de problemen zo overweldigend zijn, op verschillende levensgebieden spelen en omdat het ouders vaak aan vaardigheden ontbreekt om de problemen zelfstandig op te lossen. Hoe moeten ze bijvoorbeeld zorgen voor genoeg eten en kleding als het geld er niet is? Hoe kun je je kinderen ‘goed genoeg’ opvoeden wanneer je als ouder last hebt van psychische problemen? Hoe kun je je als kind ontwikkelen in een gezinsklimaat dat wordt gekenmerkt door huiselijk geweld en mishandeling? Hoe kun je je als gezin staande houden tussen alle organisaties, instanties en hulpverleners die zich ‘tegen je aan bemoeien’? En dan moet je al deze problemen ook nog eens tegelijk tackelen...

KINGS
KINGS focust erop dat het kind zich weer in een veilige omgeving kan ontwikkelen en dat de lijn van geweld en verwaarlozing in de familie wordt doorbroken. Er wordt gekeken naar de dagelijkse routines en leefstijl van het gezin. Door de behandeling van de nare ervaringen die ouders hebben meegemaakt, krijgen ze een kalmer brein en zijn in staat opvoedingsvaardigenheden aan te leren. Ouders leren responsiever en sensitiever te reageren op hun kind(eren). Het kind krijgt traumabehandeling als de ouder in staat is er voor het kind te zijn. Het doel; de jeugdige keert veilig terug in een gezond systeem. Indien nodig met ambulante vervolgbehandeling.

De samenwerkingspartners
KINGS is ontwikkeld door Accare, een GGZ-instelling die op bijna 30 locaties in Noord- en Midden-Nederland specialistische jeugdhulp biedt. Accare biedt KINGS al vanaf 2007 aan in haar kliniek in Smilde. Daar worden momenteel 45 tot 50 gezinnen per jaar behandeld. Onderzoek en ontwikkeling van behandelvormen zitten in het DNA van Accare. Dit geldt ook voor Koraal, dat jeugdhulp, gehandicaptenzorg en speciaal onderwijs biedt in Limburg en Brabant. De twee organisaties hebben de handen ineen geslagen om het behandelmodel KINGS in 2021/2022 ook beschikbaar te maken voor kinderen en hun gezinnen in Zuid-Nederland. Op deze manier kunnen de hulpvragen van kinderen met ernstige gedragsproblemen en ouders die te maken hebben met intergenerationele problematiek treffend worden beantwoord. In Limburg zal KINGS worden geboden in samenwerking met  samenwerkingspartner Moventis GGZ.

Opbrengsten
De resultaten van KINGS zijn veelbelovend; verreweg de meeste kinderen kunnen bij de biologische ouders blijven wonen. Daarmee voorkomt KINGS veel uithuisplaatsingen. Een recente studie laat daarbij zien dat traumagerelateerde symptomen en beperkingen in het dagelijks leven significant afnamen bij zowel kinderen als ouders die het gehele KINGS-traject hebben doorlopen. Bij ouders werd een significante afname in psychische klachten en ouderlijke stress gevonden. De resultaten bleven behouden na zes maanden follow-up.

Naar de effecten op de lange termijn wordt momenteel onderzoek gedaan door de Erasmus Universiteit in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen, onder leiding van professor Annemiek Harder.

Terug naar het overzicht