Bewoners Maasveld mogen na evacuatie weer terug naar huis

19 juli 2021

Op deze pagina vindt u een overzicht van de meest actuele ontwikkelingen bij verschillende Koraal-locaties met betrekking tot de hoge waterstand van de Maas.

Update vrijdag 16 juli 16:00 uur

Alle geëvacueerde bewoners van Maasveld zijn weer veilig thuis
Goed nieuws. De bewoners van Maasveld die gisteren aan het einde van de middag de boodschap kregen dat ze hun vertrouwde woonomgeving moesten verlaten vanwege de oplopende waterstand van de Maas zijn weer veilig thuis.

Vanmorgen werd duidelijk dat Koraal locatie Maasveld gelukkig geen schade heeft opgelopen. Nadat de Veiligheidsregio aangaf dat het weer veilig is om terug te keren naar Maasveld, werd er een grote actie op touw gezet om de bewoners weer zo snel mogelijk onder te brengen in hun bekende omgeving, omringd door mede-cliënten en de medewerkers die ze kennen. Opnieuw een grote en uitdagende onderneming die uiteindelijk succesvol is verlopen door de uitstekende samenwerking tussen medewerkers van Koraal-locaties Maasveld, Op de Bies, St. Anna en Gastenhof. En niet te vergeten: de medewerkers van Sporthal De Geusselt en alle andere mensen die zich belangeloos hebben ingezet om de veiligheid van de Maasveld-bewoners te waarborgen.

Waakzaam
We zijn ons er terdege van bewust dat we waakzaam moeten blijven. De piek van de waterstand lijkt achter ons te liggen, maar dat betekent niet dat er geen risico’s meer zijn. Daarom blijven we de vinger aan de pols houden en staan we paraat om snel te schakelen wanneer de situatie daar om vraagt.* Radboud Quik en Ingrid Widdershoven (uiterst rechts) brengen een bezoek aan Maasveld.


Trots
Een spannende dag ligt achter ons. Onze bestuurders Ingrid Widdershoven en Radboud Quik zijn bijzonder trots op de manier waarop iedereen de handen ineen heeft geslagen en hoe goed er is samengewerkt om de impact op de bewoners van Maasveld zo veel mogelijk te beperken. Vanuit de locaties Op de Bies, St. Anna, Gastenhof en Maasveld is er met man en macht gewerkt om alle bewoners over te brengen naar een veilige plek. We bedanken iedereen die heeft meegeholpen voor hun inzet en het laten spreken van hun zorghart!

 


Update vrijdag 16 juli, 10:30 uur

Bewoners Maasveld mogen na evacuatie weer terug naar huis
Gisteravond zijn op last van de Veiligheidsregio alle bewoners van Koraal locatie Maasveld in Maastricht geëvacueerd. In een goed verlopen actie zijn meer dan 200 bewoners overgebracht naar veilige locaties. Een groot deel is ondergebracht bij de Koraal locaties Op de Bies in Landgraaf, St. Anna in Heel en Gastenhof in Urmond. Verder hebben veel bewoners de nacht doorgebracht in sportcomplex De Geusselt in een hoger gelegen en veilig deel van Maastricht. De Maas heeft vannacht om 04.00 uur haar hoogste punt bereikt en gelukkig zijn Maastricht en de rest van Zuid-Limburg en dus ook Maasveld aan een ramp ontsnapt. De hoogste waterstand was iets lager dan verwacht waardoor er geen grote overstromingen zijn geweest en Maasveld niet geconfronteerd is met de gevreesde wateroverlast.

Bewoners terug naar huis
De evacuatie is uit voorzorg uitgevoerd. Hier is gisteren in de namiddag op tijd mee gestart om zo de veiligheid van onze bewoners en medewerkers zoveel als mogelijk te borgen. Vanmorgen is vlak voor 9.00 uur het ‘sein veilig’ gegeven door de instanties. Bij Maasveld worden de gebouwen weer opengesteld en we beginnen met het terugbrengen van onze bewoners naar hun thuis in Maasveld. Bij de opvanglocaties is het in de meeste gevallen goed gegaan met de bewoners. Maar met zoveel prikkels en een plotselinge verhuizing is de impact op de bewoners heel groot.

Bij de Gastenhof locatie in Urmond, gemeente Stein, waren ook alle maatregelen getroffen om te evacueren. Op het laatste moment werd dit gisteravond ingetrokken. Wel is vannacht nog gezocht naar opvangplekken voor het geval Gastenhof toch alle jongeren zou moeten evacueren. Gelukkig is gebleken dat dit niet nodig was omdat ook hier het Maaswater net binnen de dijken bleef.

We zijn er nog niet
Een spannende dag en nacht ligt achter ons. Regiodirecteur Roel Kramer: "We zijn er nog niet en zeker komende dagen ligt er nog veel bijzonder werk op ons te wachten. Gelukkig zijn al onze bewoners en medewerkers ongedeerd en komen de bewoners later vandaag weer naar Maasveld terug. Ik ben heel erg trots op alle inzet en samenwerking. We zijn als regio en als Koraal in dit soort crisissituaties in staat om boven onszelf uit te stijgen. En dat na die lange tijd waarin we met corona te maken hebben. Daar ben ik echt van onder de indruk. Dank aan iedereen van onze regio en ook dank aan al die collega’s van Op de Bies en St. Anna en alle andere externe mensen die aan het helpen zijn. Als regio maken wij ons nu klaar om straks onze collega-regio’s binnen Koraal te helpen als zij hulp nodig hebben door de wateroverlast."

Communicatie
In een update later vandaag berichten wij over de wateroverlast Koraal in Limburg/Brabant in relatie tot Koraal. Op deze pagina vindt u de meest actuele informatie.

Terug naar het overzicht