Bewust met energie

27 juni 2019

Energie is er. Dat vinden we heel gewoon. Maar fossiele brandstoffen worden schaarser en CO2-uitstoot veroorzaakt klimaatveranderingen. Koraal wil vooruitstrevend zijn op het gebied van energiebesparing en duurzaamheid. Niet alleen omdat wet- en regelgeving dat van ons vraagt, maar omdat wij ons steentje willen bijdragen aan een betere wereld.

Om dit te bereiken, werken we aan een masterplan. Hierin beschrijven we hoe we onze doelstellingen op het gebied van energiebesparing en duurzaamheid willen bereiken. Maar uiteindelijk hebben we ook de energie nodig van onze medewerkers, onze leerlingen en onze cliënten. Jouw energie! Door samen kleine stappen te zetten, maken we uiteindelijk een groot verschil.

Koraal Bewust met energie

Stap 1: meten is weten
We willen een duidelijk beeld hebben van onze ecologische voetafdruk. Hoeveel gas en elektriciteit verbruiken we? Welke prestaties leveren de gebouwen van Koraal op het gebied van energie? Als we dat weten, kunnen we ook gericht verbeteringen doorvoeren. Daarom hebben we ‘slimme apparatuur’ op al onze locaties geplaatst. Het resultaat is dat we nu - bij wijze van spreken - per kwartier kunnen bekijken wat het energieverbruik van een bepaald gebouw is.

Zo kwamen we erachter dat bij een aantal van onze leer- en werklocaties de thermostaat nog op 20 graden stond ingesteld tijdens de kerstdagen. Dat hoeft op dat moment natuurlijk niet. Met behulp van slimme apparatuur kunnen we gebouwen met elkaar vergelijken en kunnen we eenvoudig meten wat het effect van bepaalde energiezuinige maatregelen is.

Koraal Bewust met energie
Koraal Bewust met energie
Koraal Bewust met energie

Stap 2: energiescans
Begin dit jaar zijn we gestart met het ter plekke beoordelen van een groot gedeelte van de Koraal-gebouwen. Hoe doen we dat? We maken een energiescan van elk gebouw en beoordelen onder andere de gevel, het dak en de ramen. Ook bekijken we hoe het is gesteld met de isolatie, ventilatie, warmteopwekking, eventuele koelinstallaties en de verlichting. Op basis van al deze informatie kunnen we bewuste keuzes maken bij het uitvoeren van energiemaatregelen. Hieronder vallen ook door de overheid erkende en dus verplichte maatregelen. Naar verwachting zijn in september al onze gebouwen op deze manier ‘gescand’.
 

Stap 3: masterplan
Op basis van de meetgegevens (stap 1) en de energiescans (stap 2) maken we een masterplan energiemanagement. Hierin beschrijven we op welke manier we onze huidige gebouwen energiezuiniger en duurzamer kunnen maken en waar toekomstige gebouwen aan moeten voldoen. Dit zullen allemaal goed onderbouwde energiebesparende maatregelen zijn, waarbij de focus ligt op het terugdringen van het gebruik van gas en elektriciteit. Een financiële paragraaf zal nadrukkelijk deel uitmaken van het masterplan, want maatregelen kosten immers geld. Echter: met het nemen van de juiste maatregelen willen we – naast het terugdringen van onze ecologische voetafdruk – ook besparingen op de lange termijn bereiken.


Volledig artikel
Het volledige artikel lees je door op het onderstaande item te klikken.

Terug naar het overzicht