Meedenken, meepraten en meebeslissen geeft boost aan zelfbeeld

20 januari 2022

Ervoor zorgen dat bewoners en jongeren maximale regie hebben over hun eigen leven en zich optimaal kunnen ontplooien. Dat is de missie van Koraal. Inspraak en medezeggenschap zijn belangrijke middelen om dat te realiseren. De nieuwe wet medezeggenschap leidde tot een vernieuwde visie op cliëntmedezeggenschap. Uitgangspunt daarvan is dat bewoners, jongeren en verwanten voortaan op alle niveaus medezeggenschap hebben.

Dat is de reden dat de medezeggenschap bij Koraal met ingang van 1 oktober 2021 anders is ingericht. Naast een cliëntenraad per locatie is er nu ook een cliëntenraad per regio en een centrale cliëntenraad. Die bestaan op hun beurt weer uit verschillende deelraden: een bewonersraad, jongerenraad en verwantenraad. Dat is best even wennen, voor iedereen. Gelukkig zijn er ondersteuningsfunctionarissen die helpen om de veranderingen in goede banen te leiden. Medewerkers zoals Marijn van Bossum (regio Noordoost-Brabant) en Yvonne Schrijen (regio Noord- en Midden-Limburg), die bewoners, jongeren en verwanten coachen en stimuleren om mee te praten en mee te beslissen. Die ook medewerkers en directie ondersteunen, waar dat nodig is. Geen wonder dus dat ze op dit moment hun handen vol hebben.

Marijn van Bossum en Yvonne Schrijen.
 Wat eten we vandaag?
Marijn helpt jongeren en medewerkers bij De Hondsberg, De La Salle en Maashorst bij het verder vormgeven van de inspraak op de groepen: Wat eten we vandaag, welke kleur moet de muur in de woonkamer krijgen, wat moet er in mijn zorgplan staan? Bedoeling is om daar overleg over te voeren. “Wat overigens niet wil zeggen dat je altijd je zin krijgt”, aldus Marijn. “Want inspraak en medezeggenschap betekent ook oor en oog hebben voor de ander, zorgvuldig overleggen en zo nodig concessies doen. Het gaat erom dat mensen zich gehoord voelen en dat er goede argumenten worden aangedragen als iets niet kan. Op die manier ontstaat verbinding en wordt de basis gelegd voor constructief overleg.”

Eenvoudiger communiceren
Yvonne ondersteunt vooral bewoners die zitting hebben in de cliëntenraad: “Wat hebben bewoners nodig om mee te kunnen praten en -beslissen? Dat is voor mij de belangrijkste vraag. Ik zorg ervoor ze alle relevante informatie krijgen, in begrijpelijke taal en dat ze zicht krijgen op consequenties van keuzes. ‘Taal voor allemaal’ is daarbij een belangrijk hulpmiddel. Al ga ik ervan uit dat we dat op termijn niet meer nodig hebben, omdat deze aanpak ons allemaal dwingt om eenvoudiger te communiceren. Uitgangspunt is immers dat zoveel mogelijk bewoners mee moeten kunnen doen. Ook een bewoner bijvoorbeeld die enkel met haar ogen kan aangeven of ze het wel of niet met iets eens is. Voor haar formuleer ik gesloten vragen, op basis van de aangeleverde informatie. Dat luistert heel nauw en betekent dat ik alles 3x check. Maar dat is het dubbel en dwars waard."

Yvonne Schrijen: "Wat hebben bewoners nodig om mee te kunnen beslissen? Ik zorg er bijvoorbeeld voor dat ze alle relevante informatie krijgen in begrijpelijke taal."
 Meer welbevinden, meer werkplezier
“Het idee van ‘laten we het de bewoners of de jongeren vragen’, moet een automatisme worden”, zegt Marijn. Het hoeft medewerkers echt niet méér tijd te kosten. Binnenkort komt er een online community over medezeggenschap. Met daarin onder andere achtergrondinfo en tips en tools voor groepsgesprekken. Ook kunnen medewerkers altijd een beroep doen op een ondersteuner. Aangetoond is dat inspraak en medezeggenschap het welbevinden van bewoners en jongeren verbeteren. En dat vertaalt zich vanzelf in meer werkplezier voor de medewerkers.”

“Als bewoners en jongeren mogen meepraten, meedenken en meebeslissen, geeft dat een enorme boost aan hun zelfbeeld en zelfvertrouwen en daarmee aan hun kwaliteit van leven”, daarover zijn Yvonne en Marijn het roerend eens. “Dat ze serieus worden genomen, meetellen en ze hun advies vertaald zien in beleid, dat is heel belangrijk. Dan ervaren ze dat ze echt regie hebben.”

Terug naar het overzicht