Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg

30 december 2019

Sinds 1 juli werken Xonar, Mondriaan en Koraal integraal samen om crisishulp aan jongeren versneld aan te kunnen bieden. Dit gebeurt onder de naam Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg. De bevindingen in het eerste half jaar zijn positief. Fenna Meulen, gedragswetenschapper van Koraal: “De doelstelling is om een jongere zo snel mogelijk naar de meest veilige en verantwoorde behandelplek toe te leiden. Het liefst ambulant en klinisch als het niet anders kan.” Iseke Rood, gedragswetenschapper van Xonar: “Het gaat goed. Dat blijkt uit de snelheid waarmee mensen worden geholpen. En de jeugdigen zijn op de goede plek.”

Voor 1 juli 2019 was Bureau Jeugdzorg verantwoordelijk voor de crisishulp. Medewerkers van de crisisdienst van Bureau Jeugdzorg beoordeelden ter plekke de crisissituatie en verwezen de cliënt vervolgens naar een zorgaanbieder. “Voorheen waren we alleen uitvoerders, nu schatten we zelf de situatie in en voeren we waar nodig ook uit”, licht Sandra Beijers, afdelingshoofd bij Mondriaan toe. “Er bestaat bij onze doelgroep veel overlap tussen LVB-, GGZ- en Jeugd -en Opvoedhulp. Door deze integrale samenwerking hopen we vanaf het begin beter te kunnen inschatten hoe en waar we snel en op de juiste plek crisishulp kunnen gaan leveren.”

Aanleiding voor de drie zorginstellingen om de handen inéén te slaan was een aanbesteding die zestien gemeenten in Zuid-Limburg hebben uitgezet met de wens om de crisishulp in Zuid-Limburg integraal te organiseren en uit te voeren. Ralf Smids, projectleider van Koraal bij Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg: “In onze samenwerking zijn alle doelgroepen vertegenwoordigd; Xonar bedient de grootste populatie in de Jeugd- en Opvoedhulp, Mondriaan is gespecialiseerd in GGZ- en Koraal in LVB-problematiek. Onlangs heeft de eerste evaluatie met de gemeenten plaatsgevonden en dat was een buitengewoon positief gesprek.”

Vlnr: Sandra Beijers (Teamleider Mondriaan), Milou Buskens (Gedragswetenschapper Koraal), Iseke Rood (Gedragswetenschapper XONAR) Fenna Meulen (Gedragswetenschapper Koraal) en Ralf Smids (Teamleider Koraal).

De Crisishulp Jeugd Zuid-Limburg is zeven dagen per week, 24 uur per dag, bereikbaar onder het nummer: 043 – 604 57 77. Of via e-mail: crisishulpjeugd@xonar.nl

Bellers krijgen een hulpverlener van Xonar aan de telefoon die als eerste de (mogelijke) crisissituatie aan de hand van een checklist beoordeelt, de zogeheten triage. Bij het vermoeden van een crisis schakelt de hulpverlener professionele medewerkers van het ‘team actieve triage’ in, die binnen twee uur ter plekke zijn om een actieve inschatting van de situatie te kunnen maken.

Dit zogenoemde ‘uitrukteam’ bestaat in totaal uit ongeveer vijftien medewerkers van de drie zorginstellingen die volgens een rooster in teams van twee op pad gaan, plus de gedragswetenschappers en psychiaters.

Afhankelijk van de problematiek (LVB, GGZ of Jeugd- en Opvoedhulp) belt de professional van het uitrukteam ter plekke met de gedragswetenschapper van Xonar of Koraal of de psychiater van Mondriaan. Eén van hen neemt het uiteindelijke crisisbesluit. Milou Buskens, gedragswetenschapper van Koraal en net als de anderen ook deel uitmakend van het uitrukteam: “Het is heel belangrijk dat we vanaf het begin zelf de situatie kunnen inschatten. Door ter plekke voor overleg te schakelen met de gedragswetenschappers of de psychiaters kunnen we direct de juiste crisishulp inzetten. Vaak heerst er bij crisis chaos en paniek in de thuissituatie en kunnen we ouders geruststellen als ze weten hoe we hun kind en het gezin gaan helpen.”

Iseke Rood: “Het belang van snel zijn is ongelooflijk groot. Dat heeft óók alles te maken met het herstellen van veiligheid. Onveiligheid moet je niet laten bestaan, dan wel zo kort mogelijk laten duren.” Bij voorkeur bieden de zorgaanbieders in eerste instantie ambulante hulp aan. Uithuisplaatsingen zijn onderdeel van het werk, maar “het streven is om als eerste ambulante zorg aan te bieden en eruit te komen”, zegt Milou Buskens. “Want elk kind blijft eigenlijk het liefst thuis.”

Terug naar het overzicht