De La Salle en Amarant gestart met deeltijdbehandeling in Oss

28 december 2021

Het lijkt zo’n gewone huiselijke situatie. Moeder Janneke en dochter Romy spelen ’s avonds een spelletje. Als het bedtijd is, helpt Janneke Romy met tandenpoetsen en brengt zij Romy naar bed. En Janneke? Zij gaat naar haar eigen huis. Romy krijgt namelijk deeltijdbehandeling bij Koraal in Oss. Een initiatief dat De La Salle en Amarant onlangs zijn gestart. Ilona van der Heijden, Specialist Pedagogische gezinsbegeleider, vertelt over de ontwikkeling.

“Vanaf 1 oktober zijn we samen met Amarant in Oss gestart met deeltijdbehandeling. Samen met de gemeente Oss willen we goede hulp bieden, waarbij het gezin, school en andere belangrijke mensen uit de omgeving van het kind betrokken zijn. Doel is dat een kind binnen maximaal een jaar weer thuis woont.”

Deeltijdbehandeling: een tussenstap om weer thuis te wonen
“In Oss zijn er nu 12 kinderen tussen 6 en 13 jaar. Deze kinderen hebben vaak een licht verstandelijke  beperking en/of hebben gedragsproblemen. Ze komen allemaal uit de regio Noordoost-Brabant.. Een aantal van deze kinderen is aan het einde van hun 24-uursbehandeling. De overstap naar huis is voor hen en hun ouders nog te groot. Deeltijdbehandeling is voor hen een mooie tussenstap. Daarnaast zijn er kinderen die thuis wonen en waar het spaak loopt. Om volledige uithuisplaatsing te voorkomen, krijgen zij deeltijdbehandeling. Ook met het idee om thuis te blijven wonen.”

Stap voor stap
“Voorheen was er alleen de keuze behandeling thuis of wonen bij Koraal. Hier zetten we beiden in. Op een rustige manier kunnen we met ouders en de jongere in kaart brengen waar de problemen zitten en wat ze nodig hebben. Bij sommigen gezinnen is bijvoorbeeld het kind naar bed brengen een strijd. Zowel op de groep als thuis zijn er dan oefenmomenten, waarbij ouders meekijken en zien wat wel en niet werkt. Ouders en kinderen voelen zich dan steeds zekerder worden en stukje bij beetje durven ze een volgende stap aan. Tot ze het uiteindelijk alleen kunnen.”

Net een echt huishouden
“Een dag verloopt heel gewoon. Na ontbijt, tandenpoetsen en wassen, gaat iedereen naar school. Uit school krijgen ze drinken en wat lekkers en gaan ze spelen, huiswerk maken of sporten. Na het avondeten, kijken ze tv of doen ze een spelletje en gaan naar bed. Het is eigenlijk een gewoon huishouden. Met het verschil dat het niet thuis is. Thuis is bij de ouders. Geleidelijk aan gaat het kind steeds meer gedurende de week bij zijn ouders wonen.”

Beter inzicht in de thuissituatie
“De visor, pedagogische gezinsbegeleider en ouders vormen samen een team. We zijn net begonnen, maar de visoren vinden het fijn dat wij de thuissituatie onderzoeken. We kijken niet alleen naar het kind en het gezin, maar ook naar familie, school en vrienden. Een visor op een woongroep kreeg eerder weinig mee van de thuissituatie. Door de directe samenwerking met ouders en de pedagogische gezinsbegeleider krijgen ze nu een beter beeld van de thuissituatie, het ontstaan van het gedrag van een kind, waarom en waar het spaak loopt en hoe zij het kind en ouders beter kunnen begeleiden naar huis.”

Ouders houden de verantwoordelijkheid en zijn ervaringsdeskundig
“Ik denk dat je het kind en zijn systeem hulp moet bieden. Je ziet gelukkig dat Koraal steeds meer het hele systeem betrekt. We doen het met hen samen. Dat betekent dat ouders zelf de verantwoordelijkheid zoveel mogelijk houden. Ze regelen afspraken met de dokter, hebben contact met school, regelen de sport in samenspraak met de visor en gezinsbegeleider. Daarnaast zijn ouders ervaringsdeskundig en kennen hun kind het beste. Samen kijken we wat er nodig is en wat we van elkaar kunnen leren. Zonder met een vinger te wijzen."

Terug naar het overzicht