De La Salle krijgt VOBC keurmerk ‘OBC in Perspectief’

11 oktober 2022

De la Salle heeft een positieve beoordeling gekregen n.a.v. de visitaties van andere orthopedische behandelcentra (OBC). Volgens het bestuur van de VOBC was het een prettige en intensieve samenwerking, met veel betrokkenheid en bevlogenheid van professionals en leidinggevenden. “Een geweldig compliment voor alle medewerkers”, aldus een trotse regiodirecteur Maurits Barendrecht.

Accreditatiebeleid voor verbetering van zorg- en dienstverlening

Voor het zichtbaar maken van het behandelaanbod en de kwaliteit daarvan, hebben de OBC’s een accreditatiebeleid ontwikkeld. Met het accreditatiebeleid willen de OBC’s een bijdrage leveren aan de verbetering van hun zorg- en dienstverlening. Individueel per instelling, maar ook in hun onderlinge samenwerking onder de vlag van de VOBC.

Vergroten zelfstandigheid en continu kwaliteit verbeteren

Het kwaliteitskader en het daaraan verbonden keurmerk heeft de titel “OBC in perspectief” meegekregen. De OBC’s willen hiermee uitdrukking geven aan het uitgangspunt dat al hun activiteiten in het teken staan van het vergroten van het perspectief op een zo zelfstandig mogelijk leven van mensen met een licht verstandelijke beperking. Maar ook dat hun zorg en behandeling een ontwikkeling doormaken: een continue kwaliteitsverbetering in het perspectief van veranderingen in de samenleving en in de zorg voor jeugdigen.

Positieve beoordeling door andere orthopedische behandelcentra

In 2018 is begonnen met een tweejaarlijkse onderlinge visitatiecyclus waarmee de OBC’s bij elkaar op systematische wijze beoordelen in hoeverre ze aan deze kwaliteitseisen voldoen. In de tweede visitatieronde is besloten om bij een positieve beoordeling een keurmerk toe te kennen.
Ons OBC heeft een zelfevaluatieverslag geschreven en een visitatiecommissie is bij De La Salle op bezoek geweest. Op basis van het zelfevaluatieverslag en de gesprekken tijdens de visitatie is een verslag geschreven en is een bindend advies aan het bestuur van de VOBC uitgebracht: het Keurmerk ‘OBC in Perspectief’!

Terug naar het overzicht