De winst van Taal voor allemaal

19 april 2021

Samen met lector en hoogleraar Xavier Moonen ontwikkelt Koraal sinds 2016 het programma Taal voor allemaal (Tva): maak taal zo dat het aansluit bij het taalbegrip van zoveel mogelijk mensen, ook mensen met lage taalvaardigheden. Wij doen dat binnen Koraal en ondersteunen daarnaast andere organisaties om ook hun taal begrijpelijk te maken.

Tva is meer dan begrijpelijk schrijven. Het is samenwerken met de lezers en onderzoeken of zij de informatie begrijpen. En een stijl en vorm kiezen die iedereen aanspreekt. Twee recente praktijkvoorbeelden laten zien welke winst Tva kan opleveren.

Beter begrip en acceptatie
In West-Brabant beoordeelden de ouders van leerlingen van drie scholen van Koraal een brief over schorsing van een leerling.De helft van de ouders las de originele brief en de andere helft las de brief in Tva. Ouders die de Tva-versie kregen begrepen veel beter wat ze moesten doen om de schorsing op te heffen dan ouders die de originele brief lazen. Dat zorgde ervoor dat de schorsing sneller en beter beëindigd werd. Fijn voor iedereen.

Ouders vonden de Tva-brief ook leesbaarder, duidelijker en van een betere lengte, terwijl de Tva-brief langer was dan het origineel. Informatie mag dus soms best wat langer zijn, als het maar duidelijk geformuleerd, goed gestructureerd, rustig en overzichtelijk is.

Amsterdam
De gemeente Amsterdam werkt sinds 2018 met Taal voor allemaal. Uit hun onderzoek blijkt dat voorkennis zorgt voor een beter begrip van informatie. Maar voorkennis is lang niet altijd aanwezig. Probeer daarom altijd aan te sluiten op de mate van voorkennis van je lezers.

Verder vinden de Amsterdammers, de ‘slechte’ én ‘goede’ lezers, de brieven in Tva voor allemaal prettig leesbaar, duidelijk en overzichtelijk. Een deel van de goede lezers twijfelde over de vorm en aanspreektoon, maar na het lezen van de originele brieven vonden ze de Tva-brief toch beter.

Terug naar het overzicht