Dieze College en Bossche Vakschool gaan verdere samenwerking aan

04 juli 2022

Het Dieze College en de Bossche Vakschool gaan een vergaande samenwerking aan: een school-in-schoolconcept, zodat leerlingen van het Dieze College een volwaardig vmbo-diploma kunnen halen.

Regulier als het kan, speciaal als het moet

Het Dieze College en de Bossche Vakschool werken al enkele jaren nauw samen om voor de vmbo-leerlingen passend onderwijs te bieden. Daarmee wordt doorstroom naar regulier onderwijs mogelijk. Het Dieze College is een school voor speciaal onderwijs, waar de leerlingen op vmbo-niveau onderwijs volgen, staatsexamen doen en daarna doorstromen naar het mbo. Pas daar ontmoeten ze andere VMBO leerlingen waaronder van de Bossche Vakschool, een reguliere vmbo-school.

“We waarderen de kracht van de scholen apart en stimuleren de kracht van de scholen samen.”

Directeur Samenwerkingsverband de Meierij

Kansen voor leerlingen

Maar wat een kans is het wanneer leerlingen van het Dieze College een volwaardig vmbo-diploma kunnen halen? Geen staatsexamen, maar een volledig examen op vmbo basis- of kaderniveau. Daarmee kunnen leerlingen soepel doorstromen naar het mbo op niveau 2, 3 of 4. Deze wens werd uitgesproken door het Dieze College en de Bossche Vakschool, wat resulteert in een unieke samenwerking!

Unieke samenwerking

Een vergaande samenwerking zoals we die nog maar weinig zien. Doordat de Bossche Vakschool een brede school is en veel verschillende uitstroomprofielen aanbiedt, is er voor de leerlingen van het Dieze College ruime keuze. Juist de praktijkvakken motiveren de leerlingen en bereiden hen voor op de doorstroom naar het mbo.

“Samen leren, net als in het echte leven, door leerlingen en medewerkers, biedt een prachtige basis tot inclusiviteit!”

Fleur Cerini, Algemeen directeur Bossche Vakschool/ISK & Van Maerlant

Regulier als het kan, speciaal als het moet

Door deze samenwerking kunnen leerlingen voor wie het mogelijk en passend is, op een geleidelijke manier de overgang maken van speciaal onderwijs naar regulier onderwijs. Door het onderwijs op de Bossche Vakschool aan te bieden met een gemengd team, met medewerkers van de beide scholen, kan er specialistische ondersteuning geboden worden en worden toegewerkt naar regulier onderwijs. Er is in de intensieve samenwerking een stuk (kennis)overdracht ontstaan waar ook de reguliere leerlingen van de Bossche Vakschool van profiteren.

“Deze samenwerking tussen speciaal en regulier onderwijs is een goede ontwikkeling. Ik kan ouders echt aanraden om, als ze de mogelijkheid krijgen, die met beide handen aan te grijpen.”

Ouder oud-leerling symbiose Dieze en Bossche Vakschool

Onderzoek

Het is nu tijd voor een volgende stap in de samenwerking: we onderzoeken de mogelijkheid om vorm te geven aan een school-in-schoolconcept. De scholen hebben de ambitie om te onderzoeken wat de haalbaarheid van dit concept is in de praktijk en nemen daar het komende schooljaar de tijd voor.

"Leren en ontwikkelen daarvoor heb je anderen nodig, een overtuiging die Ons Middelbaar Onderwijs en Koraal sinds enkele jaren verbindt. Door de samenwerking van de Bossche Vakschool en het Dieze college zijn voor onze leerlingen deuren naar een volwaardig vmbo-diploma geopend. Wij zijn trots op deze volgende stap en de intentie om onze samenwerking te versterken, waardoor we onze leerlingen nog meer kansen kunnen bieden in hun groei naar een zelfstandig en gelukkig leven."

Ingrid Widdershoven, bestuurder Koraal

Terug naar het overzicht