Doelgroepenmodel+ biedt breder perspectief

13 oktober 2021

Binnen het strategisch onderwijsprogramma De Negensprong van Koraal wordt hard gewerkt aan ontwikkelingen om het onderwijs te innoveren en versterken. Op in totaal zeven thema’s werkt een ontwikkelteam dat is samengesteld uit medewerkers van Koraal Onderwijs. In dit bericht zoomen we in op het nieuwe Doelgroepenmodel+.

Eva Brouwer is gedragswetenschapper bij Plein3. Sinds de start anderhalf jaar geleden is zij een enthousiast maar ook ambitieus lid van het ontwikkelteam Doelgroepenmodel+. Eva: "Binnen het onderwijs wordt gewerkt met modellen om de ontwikkeling van een leerling te volgen. Die modellen zijn altijd gericht op intelligentie- en leerniveau, maar niet op sociaal-emotionele elementen. De jongeren in ons speciaal onderwijs zijn in die bestaande modellen niet goed te vangen. Om meer recht te doen aan deze jongeren ontwikkelen we voor hen het nieuwe Doelgroepenmodel+.

Doelgroepenmodel+ biedt breder perspectief

Dit model helpt om beter zicht te hebben op de specifieke behoeften en vragen van een jongere op meerdere gebieden. Naast de didactische ondersteuningsbehoefte richt het model zich ook op de zorgbehoefte. Het model brengt overzichtelijk de kracht en aandachtsgebieden van een jongere in beeld. Hiermee kunnen we het ontwikkelingsperspectief beter bepalen."

Bottom-up
Eva heeft een duidelijke visie op onderwijs-ontwikkeling maar een hekel aan hokjes-denken: "Ik vind dat we bij Koraal Onderwijs veel ruimte krijgen in professionele ontwikkeling. Die ruimte en de bottom-up beweging zie je ook bij het ontwikkelteam. In het team is een brede vertegenwoordiging van Het Driespan en Saltho Onderwijs met verschillende karakters en functies, zoals leerkrachten, schoolleiders, interne begeleiders en gedragswetenschappers.

De sfeer in ons team is goed en je leert collega’s beter kennen. We luisteren naar elkaar en je moet in het proces ook concessies naar elkaar doen. Het is ook DOEN en zo tot een breed gedragen eindproduct komen dat straks echte meerwaarde biedt voor de ontwikkeling van onze jongeren. Van dat vooruitzicht word ik blij, net als het testen van het model in mijn eigen werkpraktijk", aldus Eva. Programmamanager Betty van Heugten en schoolleider Stefan de Crom coördineren het ontwikkelteam. Zij stimuleren vrij denken en geven ruime kaders. Zij sturen op het proces en niet op de inhoud want die is en blijft van het ontwikkelteam.

Implementatie
Het Doelgroepenmodel+ zit nu in de afrondende fase. Als het straks klaar is, gaan we het implementeren op de Koraal-scholen. Hoe krijgen we het model straks over de bühne? Hier heeft Eva een uitgesproken mening over: "We moeten het Doelgroepenmodel+ op een persoonlijke manier presenteren op de scholen. Dan maak je verbinding en kunnen we vragen meteen beantwoorden. Dan krijg je ook feedback van collega’s en kun je eventuele weerstand bespreken. Alleen op die manier krijgen wij draagvlak voor het model. Werk ook met ambassadeurs van het model."


Verder lezen?
Klik op het onderstaande item om het artikel te downloaden als pdf...

Terug naar het overzicht