Een veilige en geborgen omgeving voor kinderen met een trauma

11 december 2023

Door een aankomende verhuizing van het Dagcentrum Vroegtijdige Interventie (DVI) kwam de noodzaak van een traumasensitieve inrichting naar voren. Zodat kinderen met een traumatische achtergrond in een veilige en geborgen omgeving kunnen herstellen. Amy van den Borne pakte deze uitdaging op en deed hier onderzoek naar tijdens haar studie pedagogiek. Het omvatte een grondige analyse van de huidige situatie literatuuronderzoek, observaties, interviews met medewerkers en leidde tot aanbevelingen voor een traumasensitieve inrichting. Amy vertelt trots over haar afstudeeronderzoek.

Amy: “Het DVI is er voor kinderen van 0 tot 6 jaar, waarbij er vragen of zorgen zijn over de ontwikkeling. Hier wordt gekeken oorzaak van de problemen en de mogelijkheden van het kind. Voor het onderzoek werd ik geïnspireerd door de aanstaande verhuizing van het DVI.
Medewerkers benadrukten de noodzaak van een traumasensitieve inrichting van het toekomstige gebouw. Er ontstond een groeiende behoefte aan een veilige en geborgen omgeving waarin kinderen met een traumatische achtergrond zich kunnen herstellen. Deze aanleiding werd versterkt door het groeiende bewustzijn binnen Koraal dat steeds meer stappen zet op het gebied van Trauma Informed Design.”

Inzicht in hoe de omgeving kan bijdragen aan een veilige haven voor kinderen
“Ik heb het onderzoek gericht op het ontwikkelen van een veilige en traumasensitieve leefomgeving”, vertelt Amy. “Hierbij stonden de behoeften van getraumatiseerde kinderen centraal, met specifieke aandacht voor veiligheid, emotieregulatie en verbinding. Het doel was om inzicht te krijgen in hoe de fysieke omgeving kan bijdragen aan het creëren van een veilige haven waarin kinderen zich kunnen herstellen en ontwikkelen.
Op basis van dit inzicht heb ik aanbevelingen geformuleerd voor een traumasensitieve inrichting, met nadruk op elementen die de veiligheid bevorderen, de emotieregulatie ondersteunen en de verbinding tussen kinderen en hun omgeving versterken.”  

Een traumasensitieve leefomgeving draagt bij aan de veerkracht van kinderen
Amy: “Ik heb kunnen aantonen dat het creëren van een traumasensitieve leefomgeving bijdraagt aan de veerkracht van kinderen. Zo'n omgeving biedt kinderen een veilige plek om emoties te reguleren, zichzelf te kalmeren en ervaringen te verwerken. Het kan resulteren in een hogere mate van veerkracht, waarbij kinderen zich comfortabel voelen, vertrouwen ontwikkelen en controle en welzijn ervaren.”

Wens dat traumasensitieve leefomgevingen de norm worden
“Als afstudeerstudent binnen de pedagogiek vind ik het van groot belang dat er meer aandacht wordt besteed aan traumasensitieve leefomgevingen. Helaas zijn er nog te veel kinderen die te maken hebben met traumatische ervaringen en de gevolgen daarvan, zoals angst, onveiligheid en gedragsproblemen. Het is van groot belang dat deze kinderen op een veilige en traumasensitieve manier worden begeleid.”

“Het is mijn overtuiging dat een veilige en traumasensitieve leefomgeving bijdraagt aan het herstel en de ontwikkeling van kinderen, en kan helpen om de negatieve gevolgen van traumatische ervaringen te verminderen. Daarnaast wil ik met dit onderzoek ook bijdragen aan het vergroten van het bewustzijn over het belang van traumasensitieve leefomgevingen. Door mijn bevindingen te delen, hoop ik meer aandacht te creëren voor deze belangrijke en vaak nog onderbelichte kwestie. Het is mijn wens dat traumasensitieve leefomgevingen op de lange termijn de norm worden, zodat elk kind met traumatische ervaringen de best mogelijke begeleiding en ondersteuning krijgt.”

Een positief verschil kan maken in het leven van deze kinderen
“Het onderzoek was voor mij waardevol omdat het me voorbereidde op mijn toekomstige carrière als professional. Ik heb belangrijke vaardigheden ontwikkeld en geleerd hoe ik kan bijdragen aan het creëren van een veilige en ondersteunende omgeving voor kinderen met een trauma. Ik geloof dat ik deze vaardigheden en inzichten kan toepassen in mijn toekomstige werk en een positief verschil kan maken in het leven van deze kinderen.”

"Een veilige en traumasensitieve leefomgeving draagt bij aan het herstel en de ontwikkeling van kinderen."
Amy van den Borne
Terug naar het overzicht