Expertise van De Kornalijn maakt het regulier onderwijs sterker

29 februari 2024

In het regulier onderwijs tijdelijk ondersteuning krijgen vanuit het gespecialiseerd onderwijs, of juist met behulp van het gespecialiseerd onderwijs opbouwen richting het regulier onderwijs: dankzij de hybride onderwijsvorm van de Trampoline en de Parachute op De Kornalijn in Bergen op Zoom, krijgen leerlingen de kans om met de juiste begeleiding hun pad binnen het regulier onderwijs te vervolgen. Voor leerlingen in de basisschoolleeftijd kan deze gestructureerde aanpak het steuntje in de rug zijn waardoor ze zich weer veilig voelen op hun eigen school, dicht bij huis. Een minstens zo belangrijk doel is dat de leerkracht in het regulier onderwijs geleerd wordt af te stemmen op de onderwijsbehoeften van deze leerlingen. Beide groepen worden mogelijk gemaakt door Samenwerkingsverband Brabantse Wal PO.

Twee verschillende trajecten met een soortgelijk doel: de leerling op de juiste plek krijgen of behouden binnen het regulier onderwijs én de leerkrachten in het regulier onderwijs coachen. Op deze wijze wordt de expertise van het cluster 4 onderwijs naar het regulier onderwijs gebracht. Al vijf jaar kan dit via de Trampoline, waar leerlingen met werkhoudings-, gedrags- en/of sociaal-emotionele problemen die onderwijs volgen op een reguliere basisschool, twee dagen per week naartoe gaan. Op de overige dagen worden zowel de leerling als de leerkracht in het regulier onderwijs ondersteund. Sinds twee jaar is de Parachute hierbij gekomen: een terugplaatsingsklas voor leerlingen van De Kornalijn die met coaching voorbereid worden op terugkeer naar het regulier onderwijs.

Traject op maat
Annette van Dam, Linda van der Vliet en Riny van Gils zijn de vertrouwde gezichten in de groepen. Annette: “Voor elke leerling die naar de Parachute gaat wordt een traject op maat gemaakt. Sommige leerlingen zitten langer in de basisgroep op De Kornalijn, andere maken sneller de overstap naar het regulier onderwijs. Per kind en school is dit verschillend, maar meestal zijn we één schooljaar met elkaar aan het werk. Leerlingen starten met twee dagen in de Parachute en drie dagen in hun basisgroep op De Kornalijn. Daarna worden de dagen in hun basisgroep vervangen door dagen in het reguliere onderwijs. Als we zien dat het goed gaat, wordt het aantal dagen op de reguliere school uitgebreid. Ik kom op verschillende momenten langs in de klas, want het ene vak is het andere niet en aan het eind van de dag kan een kind er heel anders aan toe zijn dan bij de start.”

Linda: “In de Trampoline en de Parachute werken we met de leerlingen aan de hand van kinddoelen. Deze worden opgesteld door de intern begeleider en de leerkracht van de reguliere school. Als het doel is bereikt gaan we met de leerling in gesprek om het nieuwe doel te bepalen. Dit doen we vaak klassikaal, omdat ze zo elkaar kunnen wijzen op waar ze last van hebben en wat mogelijk een nieuw doel kan zijn. Dat is waardevoller dan wanneer wij het als leerkracht overbrengen. We geven lessen algemene- en sociaal-emotionele ontwikkeling, dus we praten over gevoelens, emoties, nee leren zeggen en winst en verlies. Maar ook door te koken leren de leerlingen over samenwerken en het werken in stappen. Dankzij de gymbevoegdheid van Annette kunnen we leerlingen ook op een fysieke manier laten oefenen.”


 

Hulpvraag
Ook bij het begeleiden van de leerkrachten ligt een belangrijke taak voor Annette, Linda en Riny. Annette: “Het grote verschil tussen de Trampoline en de Parachute is de hulpvraag vanuit de leerkracht. Leerlingen in de Trampoline zitten in het regulier onderwijs, waar handelingsverlegenheid bij de school of de leerkracht is ontstaan. Leerlingen in de Parachute hebben een toelaatbaarheidsverklaring en zitten fulltime op De Kornalijn. Hier hebben ze geleerd hoe ze zich moeten gedragen, zodat ze vanzelf meegaan met de rest.” Linda: “Een kind kan tijdens het buitenspelen in de clinch liggen of bijvoorbeeld moeilijk tot werken komen. Het kind kan zich in de klas ook terugtrekken of aan het zelfbeeld moeten werken. Allemaal voorbeelden waarbij zowel de leerling als de leerkracht een hulpvraag heeft.”

Succesverhalen
Annette: “Het is heel belangrijk hoe leerlingen bij ons op De Kornalijn binnen komen. Komen ze laat binnen bij ons, omdat ze laat zijn doorverwezen, dan is de kans groot dat de problematiek zo heftig is geworden dat ze niet terug kunnen naar het regulier onderwijs. Daar zit ook een uitdaging, om niet te lang te wachten met doorverwijzen. Gelukkig hebben we inmiddels een aantal succesverhalen. Wat ik een mooi verhaal vind, is dat een jongen die alleen maar op het speciaal onderwijs heeft gezeten, is opgebloeid in het regulier onderwijs. Hij heeft op de rem gestaan, maar is nu op een plek waar hij zich veilig voelt, waardoor hij zich kan ontwikkelen. Stralend loopt hij rond op zijn reguliere school. Fantastisch om te zien! Dat geeft voldoening.” Linda: “We hebben een goede samenwerking met zorgpartners die verbonden zijn aan een leerling. Doordat de communicatielijnen kort zijn, kan er goed worden meegekeken naar het intensiever aanpakken van bepaalde kinddoelen in de behandelsetting. Er was een leerling die door het intensieve aanbod zo groeide op school en in de thuissituatie, dat de zorg ervoor pleitte om deeltijdbehandeling aan te bieden. Na dit traject is de leerling weer succesvol teruggekeerd naar het regulier onderwijs. Een situatie waarin zowel het kind als de school en de thuissituatie profiteren”. Annette: “Daarnaast zijn er ook leerlingen die van het regulier onderwijs komen en weer terug gaan omdat ze zo gegroeid zijn. Daar doen we het voor.”

Terug naar het overzicht