Forse korting op energienota voor Het Vada College

23 september 2019

Dat Koraal flink investeert in het project ‘Bewust met energie’ is onder meer terug te zien in onze nieuwbouw. Een prachtig voorbeeld hiervan is Het Vada College op het terrein van De La Salle in Boxtel. Een scala aan duurzame maatregelen moet hier leiden tot een energiereductie van 25 tot 40 procent. Ondanks het feit dat er meer dan honderd ‘kacheltjes’ zijn.

Voorheen waren deze scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs onder de naam Michaëlschool gehuisvest in twee sterk verouderde gebouwen. Het VSO-pand werd volledig gestript en herbouwd tot Het Vada College. Voor het SO (Het Vada) kwam daar 550 vierkante meter nieuwbouw bij. “Na de opening in januari kregen hier ruim honderd leerlingen een plek, maar het is gebouwd op een groei naar 175”, vertelt Ton van Teeffelen.

Forse korting op energienota voor Het Vada College

Ton van Teeffelen voor het schoolgebouw van Het Vada College.

 Ton is bij Koraal werkzaam als regisseur onderwijshuisvesting. Volgens hem zijn duurzaamheid en energiebesparing dit decennium steeds belangrijkere thema’s geworden. “Ging het zeven jaar geleden nog enkel om zonnepanelen, goede isolatie en dubbel glas, daar is in de loop der tijd steeds meer bij gekomen.” Het in 2017 geopende Dieze College (voormalige VSO De Rietlanden) in Den Bosch is bijvoorbeeld het eerste gasloze pand van Koraal. Het Vada College in Boxtel heeft - naast zichtbare installaties zoals zonnepanelen - ook veel aan het oog onttrokken maatregelen getroffen. Zoals isolatie en de plaatsing van hoog rendement condensatieketels. “De warmte in de condens die de ketels uitstoten, wordt terug geleverd aan de verwarming van het pand. Dat scheelt veel energie”, zegt Ton. De restwarmte die het gebouw produceert, wordt gebruikt in de plantenkas van de leerlingen die pal naast de school staat.

Als een andere ‘energiebesparing van deze tijd’ noemt hij de koppeling van het verwarmings- en ventilatiesysteem aan een gebouwbeheerssysteem (GBS). Dat brengt via sensoren exact in kaart of alle installaties goed op elkaar zijn afgestemd.

“Het bijzondere aan onderwijsgebouwen is dat er op een winterse morgen, als het gebouw net is opgewarmd, om half negen in één keer ruim honderd leerlingen en medewerkers binnenkomen. Dat zijn eigenlijk meer dan honderd kacheltjes”, legt Ton uit. “Het GBS zorgt dan dat de verwarming omlaag gaat en de ventilatie juist omhoog.” Recente nieuwbouwprojecten hebben al zo’n systeem. De bedoeling is dat alle 350 Koraal-panden GBS krijgen, zodat centrale aansturing mogelijk wordt.

Volledig artikel
Het volledige artikel lees je door op het onderstaande item te klikken.

Volledig artikel

Klik hier om het volledige artikel te lezen...

Terug naar het overzicht