Ervoor zorgen dat jongeren en hun gezinnen straks ook zonder onze hulp verder kunnen

24 januari 2022

Nigel van Lith is ambulant behandelaar bij het FACT-team van Koraal locatie De La Salle. In een behandelruimte is hij weinig te vinden. Meestal is hij bij gezinnen thuis om daar intensieve zorg te bieden. Nigel ondersteunt jongeren en hun gezin op het gebied van pedagogische vraagstukken, ernstige psychiatrische aandoeningen en/of een licht verstandelijke beperking. In zijn behandeling neemt hij ook de omgeving van de jongere en het gezin mee.

FACT staat voor Flexible Assertive Community Treatment. Maar kort samengevat betekent FACT intensieve zorg aan huis die je kunt opschalen en afschalen", aldus Nigel. “Bij de behandeling nemen we ook het gezin en de omgeving van de jongere mee. Denk hierbij aan school, familie en andere mensen die een belangrijke rol spelen. De omgeving kan ondersteuning bieden wanneer het gezin na de behandeling weer op eigen kracht verder gaat."

Koraal Fundamenten bouwen met FACT

Nigel van Lith en Delano stappen regelmatig op de mountainbike.
 "We willen dat de jongere thuis kan blijven wonen en daar ook kan blijven opgroeien. Op een prettige manier. Daarom is de behandeling aan huis heel intensief, soms wel vier keer per week. Afhankelijk van de hulpvragen en behoeften van de jongere en het gezin schalen we af. Of juist op.”

Samen met en rondom het gezin
“Aan elk gezin zijn een orthopedagoog en twee behandelaars gekoppeld", legt Nigel uit. "Eén behandelaar is betrokken bij de ouder, de ander bij de jongere. Zo is er iemand die naast hen staat, die een aanspreekpunt en een vertrouwenspersoon is. Daarnaast kan ik terugvallen op een multidisciplinair team. Hun adviezen pas ik meteen toe in de behandeling. De verantwoordelijkheid voor het gezin dragen we echt samen als team.”

Vertrouwen is het sleutelwoord
“Aan het begin van het traject brengen we de omgeving zo goed als mogelijk in kaart", vervolgt Nigel. "Wat zijn de hulpvragen, waar lopen ze op vast, wie kan het gezin ondersteunen? Maar minstens zo belangrijk is het werken aan vertrouwen. Vaak zijn er al veel hulpverleners bij een gezin over de vloer geweest. Wij beginnen dan met een 1-0 achterstand. Ik ben van mening dat je zonder vertrouwen de behandeling niet goed op gang krijgt. Maar als ze eenmaal het vertrouwen krijgen dat ze het uiteindelijk zélf kunnen, dan is dat de mooiste en grootste stap die een jongere en zijn ouders kunnen maken! Vanaf dat moment gaan de stappen heel erg snel.”

Elk gezin is uniek en de aanpak ook
“Ik kom op dit moment bij zeven gezinnen over de vloer", vertelt Nigel. "Bij elk gezin is de hulpvraag anders. Samen met het gezin zet ik een stip op de horizon, bijvoorbeeld fijn met elkaar omgaan. Of terug naar school gaan. Hoe we daar komen, dat kan op verschillende manieren. Samen met het gezin zoek ik naar activiteiten en methoden die bij hen passen en hen verder helpen. Met Delano stap ik bijvoorbeeld regelmatig op de mountainbike. Tijdens het fietsen praten we over dingen die goed gaan. Of over dingen waar hij tegenaan loopt. Ik sluit voortdurend aan op wat het gezin nodig heeft. Dat maakt mijn werk heel bijzonder.”

Fundamenten bouwen met FACT

Thuis behandelen heeft toekomst
“Door thuis te behandelen en te begeleiden, kunnen we voorkomen dat een jongere uit huis moet worden geplaatst", zegt Nigel. "En bieden we een jongere de mogelijkheid om in de vertrouwde thuisomgeving op te groeien. Ik ben er van overtuigd dat een kind - op een enkele uitzondering na - het beste af is in zijn thuissituatie. Samen met het gezin en mijn collega’s probeer ik een fundament te bouwen en te versterken hoe ze in het leven staan. Zodat ze straks ook zonder onze hulp verder kunnen."

Nigel besluit: "Ik hoop dat we behandel-vormen zoals FACT in de toekomst kunnen uitbreiden. En dat we ze al in een vroeg stadium kunnen inzetten. Voor het behalen van successen is het wel noodzakelijk dat de hele omgeving van de jongere meedoet in de behandeling. Want het aanpakken van één component is wellicht voldoende voor dat moment, maar zeker niet voor de lange termijn.”

Terug naar het overzicht