Gezonde roosters door contractuitbreiding

09 mei 2023

De zorgsector is een prachtige sector, maar kent ook uitdagingen. Zoals toenemende personeelstekorten. Ook St. Anna heeft er dagelijks mee te maken. De gevolgen hiervan zijn groot: onvoorspelbaarheid van diensten, inzet van flexkrachten en overuren door medewerkers. Contractuitbreiding is één van de oplossingen en biedt voordelen voor medewerkers, cliënten én de organisatie.

Voor de medewerker zelf betekent het bijvoorbeeld meer salaris en meer pensioen, maar ook meer tijd voor ontwikkeling. Cliënten zijn erbij gebaat door meer continuïteit, rust en vertrouwen: meer vaste gezichten op de groep en rust in de roosters. En voor de organisatie is het een oplossing voor het personeelstekort, lagere uitgaven aan externen, een grotere betrokkenheid en aantrekkelijk werkgeverschap. St. Anna wilde dan ook graag aan de slag met contractuitbreiding en is in 2021 een (pilot-)traject aangegaan met Het Potentieel Pakken (HPP), een stichting die organisaties begeleidt in het realiseren van contractuitbreiding.

Echt naar elkaar luisteren en het samen doen
Na een gedegen voortraject werden er dialoogsessies gehouden met medewerkers: interactieve sessies waarin men in gesprek ging met elkaar. Deze werkwijze werd als zeer positief ervaren: er heerste een gevoel van trots om voor een organisatie te mogen werken waar er - naast de zorg voor de cliënt – óók ruimte is voor persoonlijke aandacht voor de medewerker. De dialoogsessies leverden een mooi resultaat op: inmiddels heeft St. Anna zo’n 10 fte aan contractuitbreidingen gerealiseerd. Teamleider Loes Aelmans: “Eigenlijk is HPP niet iets dat stopt, we blijven voortdurend in gesprek met elkaar. Voor mijn groepen op de Kastanjelanen heeft HPP echt veel opgeleverd. Al waren we in het begin heus wel kritisch: waar komen ze nu weer mee? Moet dit ons probleem gaan oplossen? Maar nu zeg ik: sta ervoor open, verdiep je erin en bekijk dan samen wat het voor jullie kan betekenen. Echt naar elkaar luisteren en het samen doen. Dát is volgens mij de sleutel tot succes.”


Loes Aelmans, teamleider

Gezonde roosters geven meer rust
Groepsbegeleider Daniëlle Papen-Opgenoorth heeft een belangrijk aandeel gehad in het uitrollen van HPP in haar team op de Kastanjelanen. Ze vult aan: “Er werd aan iedereen gevraagd: wil je meer uren werken? Of wil je minder uren? Wat is voor jou gezond? Want dat is niet voor iedereen hetzelfde. We zijn echt met iedereen het gesprek aangegaan en hebben elke individuele wens zo goed als mogelijk meegenomen. Dat kost best veel tijd en energie aan de voorkant, maar het verdient zich dubbel en dwars terug. Uiteindelijk zijn we door HPP naar gezonde roosters kunnen gaan. In plaats van korte diensten werken we nu met lange(re) diensten: acht uur in plaats van bijvoorbeeld vier uur. Als je langere diensten draait heb je meer vrijetijd, het geeft meer rust. Je hebt dan bijvoorbeeld 3 à 4 dagen achter elkaar vrij in plaats van dat je om de dag een korte dienst moet werken. Je kunt op deze manier veel beter afschakelen van je werk. Dat is fijn, want een gezonde werk-privé balans is heel belangrijk!”

Het is een mooi voorbeeld van waar contractuitbreiding toe kan leiden. En de succesvolle uitrol van HPP binnen St. Anna is niet onopgemerkt gebleven. Eind vorig jaar werd het initiatief van St. Anna door Actie Leer Netwerk benoemd tot Koploper. Iets om bijzonder trots op te zijn! Na deze succesvolle start bij St. Anna zijn inmiddels ook de andere regio’s van Koraal aan de slag met HPP. Door met elkaar in gesprek te gaan, de tijd te nemen, echt naar elkaar te luisteren én het samen te doen zal HPP ook in deze regio’s ongetwijfeld mooie resultaten opleveren!
 

"We zijn echt met iedereen het gesprek aangegaan en hebben elke individuele wens zo goed als mogelijk meegenomen. Dat kost best veel tijd en energie aan de voorkant, maar het verdient zich dubbel en dwars terug."
Daniëlle Papen-Opgenoorth
Terug naar het overzicht