Grote belangstelling voor digitale ondersteuning

16 december 2020

Koraal kijkt terug op een geslaagd, eerste webinar over digitale innovatie voor cliënten, ouders, verwanten en medewerkers in de langdurige zorg. Maar liefst 200 mensen namen op 17 november online deel aan het webinar dat door het team Koraal Digitaal was georganiseerd. “Een geweldig aantal”, zegt Evelyn Croonen, programmamanager eHealth bij Koraal. “Dat bewijst hoe sterk dit onderwerp leeft. We willen de mensen in deze webinars - binnen afzienbare tijd volgen er ook voor de domeinen jeugd en onderwijs - op inspirerende manier wijzen op het brede scala aan mogelijkheden op het gebied van digitale innovatie.”

Digitale ondersteuning in de zorg - oftewel eHealth - heeft de laatste jaren een grote vlucht genomen binnen Koraal. Het team Koraal Digitaal geeft in samenwerking met de afdeling ICT vorm aan digitale innovatie. In een visiedocument dat beschrijft hoe Koraal digitale ondersteuning de komende jaren ziet, worden de strategische speerpunten benoemd waarop het beleid is gebaseerd. Denk hierbij aan: digivaardigheden van medewerkers én cliënten verbeteren, administratieve lasten verminderen, plaatsonafhankelijk werken, eigen regie vergroten en cliënten, leerlingen en medewerkers de komende tijd kennis laten maken met eHealth.

Geen vervanging
Evelyn Croonen: “Digitale ondersteuning moet leiden tot betere zorg en meer tijd voor de mens. Het team Koraal Digitaal is samen met de afdeling ICT steeds op zoek naar mogelijkheden om medewerkers en cliënten beter te ondersteunen in de vorm van handige applicaties of in het gebruik van eHealth toepassingen.We zien digitale ondersteuning in de vorm van eHealth niet als vervanging van de warme, menselijke zorg en ondersteuning die onze cliënten gewend zijn, maar als aanvulling waardoor we het leven van cliënten en medewerkers makkelijker kunnen maken.

Zo kunnen cliënten meer eigen regie over hun leven voeren en ervaren medewerkers minder werkdruk. Een voorbeeld hiervan is het digitale platform Quli. Hiermee kunnen cliënten hun persoonlijke zorgdossier inzien. Digitale ondersteuning is ook een keuze van cliënten”, vertelt Evelyn. “Er is een aantal cliënten dat grote behoefte heeft aan zelfstandigheid. Zij willen niet voor alles afhankelijk zijn van onze zorgmedewerkers.”

Op het gebied van digitale innovatie gebeurt er ontzettend veel. Koraal is al een paar jaar als partner betrokken bij het Digital Health Center waar we met 13 zorginstellingen werken aan versnelling van digitale zorg. Koraal Digitaal werkt momenteel aan een uitleenservice met digitale producten voor medewerkers en cliënten. Binnenkort kun je bijvoorbeeld een Somnox slaaprobot lenen die cliënten beter laat slapen of een interactief muziekkussen dat cliënten rust laat ervaren. Er zijn al producten die geleend kunnen worden, zoals de VR-brillen, om even ter ontspanning een filmpje te kijken.

Studie
Om onbegrepen gedrag beter te begrijpen participeert Koraal in een studie van de firma Mentech. Daarin wordt gekeken naar de voorspellende waarde van het gebruik van biosensoren bij cliënten. Evelyn: “Met deze biosensoren kunnen we spanningsopbouw, die met het oog in eerste instantie niet waarneembaar is, in het lichaam meten. Begeleiders krijgen via data uit deze biosensoren in een vroegtijdig stadium informatie over de cliënt waarop ze kunnen anticiperen door bijvoorbeeld de app signaLEREN in te zetten. Zo kunnen we mogelijk voorkomen dat cliënten onrustig worden.” 

Terug naar het overzicht