Grote Vergadering Koraal regio NML behandelt onderwerpen die cliënten zelf willen bespreken

20 februari 2024

Medezeggenschap voor cliënten. Kunnen meedenken, meepraten en meebeslissen over plannen die worden gemaakt binnen de Koraal regio waar je woont, leert en werkt. Daar hebben we binnen Koraal nadrukkelijk aandacht voor. Zo heeft elke regio die langdurige zorg biedt een Bewonersraad die om tafel zit met de directeur en afstemt met medecliënten. Over de onderwerpen die in het regioplan staan bijvoorbeeld. “Participatie is echter meer dan cliënten betrekken bij de plannen die wij hebben”, zegt Wim Swaak, directeur van Koraal regio Midden-Limburg. “Als je echt uit wilt gaan van participatie, dan moet je cliënten ook vragen wat zij belangrijk vinden. Laat ze met elkaar in gesprek gaan. Dan sluiten wij daar op onze beurt bij aan.”

Om het bovenstaande mogelijk te maken, heeft Koraal regio Noord- en Midden-Limburg de Grote Vergadering nieuw leven in geblazen. “Live op locatie”, licht Wim Swaak toe. “Maar ook te volgen via ons interne televisiekanaal. Zo hebben echt alle cliënten de mogelijkheid om mee te denken, mee te praten en mee te beslissen over de onderwerpen die zij belangrijk vinden. Daar gaan we voor. De Grote Vergadering is nu al een succes. En elke zes weken zien we het aantal deelnemers toenemen. Daar word ik blij van.”
 

Grote Vergadering Koraal NML participatie medezeggenschap

Nieuwe formule
“De leden van de Bewonersraad vroegen ons of we de Grote Vergadering opnieuw konden oppakken”, vertelt beleidsmedewerker Nanine van Lieshout. “Dat sloot aan op wat we zelf al hadden beschreven in het regioplan. Dus in opdracht van onze directeur ben ik samen met Karin Cortenbach (medewerker cliëntcommunicatie) en Yvonne Schrijen (ondersteuner Bewonersraad) gaan kijken hoe we het concept van de Grote Vergadering konden doorontwikkelen. Met een formule die aansluit op onze doelen op het gebied van participatie. En met een invulling die aansluit op de beleefwereld van onze cliënten.”

Lange lijst
Nanine vervolgt: “We wilden deelnemen aan de Grote Vergadering vooral duidelijk houden en onderwerpen gestructureerd aanbieden. Tijdens de eerste bijeenkomst konden cliënten aangeven wat ze in de komende vergaderingen willen bespreken. Wat hen bezighoudt, waar ze tegenaan lopen en waar ze vragen over hebben. Al die onderwerpen hebben we op een lijst gezet. Bas, de voorzitter van de Bewonersraad, stemt vervolgens met de directeur af welk hoofdonderwerp we in de eerstvolgende Grote Vergadering gaan behandelen. Meestal een actueel item of een onderwerp dat verbonden is aan het betreffende seizoen.”

Grote Vergadering Koraal NML participatie medezeggenschap

Karin Cortenbach (links) en Nanine van Lieshout.
 Actief meedoen
Karin: “Als het onderwerp is bepaald, gaan Nanine, Yvonne en ik bekijken in welke vorm we dat thema op een aantrekkelijke manier kunnen presenteren. Een onderwerp als vitaliteit is bijvoorbeeld behoorlijk abstract voor cliënten. Dus hebben we de uitgangspunten vertaald in een quiz. Met vragen als: in welke frisdrank zit het meeste suiker? En hoeveel slaap heb je eigenlijk nodig? Je ziet dat cliënten actief meedoen en hun mening geven als ze worden uitgedaagd met leuke opdrachten. De vragen die ze stellen proberen we meteen te beantwoorden. En als dat niet kan, geven we aan dat we er later op terugkomen of zelf het antwoord ook niet weten.

Door de communicatievorm af te stemmen op de doelgroep zie je dat ze hun aandacht beter kunnen houden bij wat we zeggen of vragen. Om die reden hebben we er bijvoorbeeld ook bewust voor gekozen om de Grote Vergadering maximaal een uur te laten duren. Langer past niet bij de concentratieboog van veel cliënten.”

Grote Vergadering Koraal NML participatie medezeggenschap
Grote Vergadering Koraal NML participatie medezeggenschap
Grote Vergadering Koraal NML participatie medezeggenschap

Groei
Nanine: “In de quiz over vitaliteit zat ook de vraag: uit hoeveel botten bestaat het menselijk lichaam? Wist je dat één van onze cliënten meteen 206 riep? Toen ik hem vroeg hoe hij dat wist, antwoordde hij droogjes: “Goed opgelet tijdens de biologieles.” Cliënten blijven je verbazen, elke dag opnieuw. Sommige cliënten hebben een hoger niveau dan je denkt, andere zie je groeien. Bas bijvoorbeeld, de voorzitter van de Bewonersraad. Hij opent altijd de Grote Vergadering. Je ziet dat hij met sommige onderwerpen meer affiniteit heeft dan met andere. Maar je ziet ook dat hij groeit in zijn rol. Ervaringen opdoen om er vervolgens van te leren, ook dat is participatie!” ■

Terug naar het overzicht