Henk Smid nieuwe toezichthouder Koraal

16 januari 2020

Op 15 januari 2020 is Henk Smid toegetreden tot de Raad van Toezicht van Koraal. De Raad van Toezicht bestaat uit zeven leden en is in samenstelling een multidisciplinair team, waarbij elk lid een eigen aandachtsgebied heeft. Henk Smid zal zich in zijn functie als toezichthouder vooral gaan toeleggen op de aandachtsgebieden kennis, kwaliteit en innovatie. 

Henk Smid studeerde gezondheidswetenschappen in Maastricht. In het verleden was hij onder meer directeur ZorgOnderzoek Nederland, kwartiermaker Zorgonderzoek Nederland bij het Preventiefonds en plaatsvervangend directeur Preventie, Algemene Gezondheidszorg en Opleidingen bij het ministerie van VWS. Van 2001 tot eind 2019 was hij directeur van ZonMw. Hij werkt er nu als deeltijd adviseur.

Over zijn toetreding tot de Raad van Toezicht van Koraal zegt hij het volgende: “Vanuit mijn werk en vakgebied kende ik Koraal als een organisatie die de kwaliteit van leven van cliënten en leerlingen hoog in het vaandel heeft staan. Dat zijn geen loze woorden. Koraal doet veel aan innovatie en kennisontwikkeling, verbindt zich aan academische leerstoelen en heeft een eigen lectoraat. Dat alles met één belangrijk doel: blijven werken aan de kwaliteit van leven voor mensen die minder goed in staat zijn voor zichzelf op te komen. Dat spreekt mij persoonlijk erg aan en maakt dat ik mij graag als toezichthouder aan Koraal verbind.”

Trudy Prins, voorzitter van de Raad van Toezicht toont zich verheugd over de toetreding van Henk Smid. “Henk koppelt een brede kennis van de gezondheidszorg aan een uitgebreid netwerk en een grote persoonlijke betrokkenheid. Met name het belang dat hij hecht aan cliëntbetrokkenheid -waaraan hij als directeur van ZonMW  daadwerkelijk invulling heeft gegeven- is heel bijzonder. Door zijn persoonlijkheid en door zijn professionele profiel is Henk een hele goede aanvulling van de Raad van Toezicht. We kijken uit naar de samenwerking.”

Terug naar het overzicht